Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành

Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành bao gồm sách Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành

Bao gồm sách Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

Xem ngay: Sách chính trị tài chính

Cuốn 1: Bộ luật Hình sự hiện hành gồm 3 phần với 26 chương và 426 điều, quy định về tội phạm và hình phạt. Đây là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật gồm Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

MUA NGAY

Những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự 2015 để bảo đảm sự nhất quán trong chính sách xử lý; bảo đảm tính bao quát, toàn diện và phù hợp hơn với thực tiễn, theo đó đã sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự số 2015 theo đó đã sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các khung của một số điều Luật nhằm bảo đảm sự nội tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm; sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời bổ sung một tội danh mới - đó là tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua, gây thiệt hại cho nhiều người, nhất là những người dân ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.
Cuốn 2: Luật Thi hành án hình sự hiện hành được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

NHẬN BÁO GIÁ : SÁCH PHÁP LUẬT

Luật gồm 16 chương, 207 điều, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.
Cuốn 3: Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự là hai phạm trù của khoa học pháp luật hình sự, hai chế định này có mối liên hệ mật thiết hữu cơ với nhau, và đều là những vấn đề cơ bản, trọng tâm của khoa học luật hình sự.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Xem thêm sách luật : Tại Đây
Trách nhiệm hình sự chính là hình thức mà Nhà nước phản ứng trước hiện tượng tội phạm, bằng việc quy định hậu quả của việc thực hiện hành vi phạm tội, thông qua đó buộc một cá nhân, pháp nhân thương mại đã phạm tội phải gánh chịu một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Trong khi trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại, thì loại trừ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với riêng đối tượng là cá nhân.

Trên cơ sở tổng kết những tri thức khoa học luật hình sự, thực tiễn áp dụng và kinh nghiệm lập pháp hình sự một số nước trên thế giới để lý giải, phân tích những vấn đề về nội dung của trách nhiệm hình sự cũng như việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với cá nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn đã đưa ra xu hướng phát triển của pháp luật hình sự nước ta về hai chế định này và những kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định tương ứng đó trước yêu cầu mới theo hướng tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự và yêu cầu kiểm soát, phòng ngừa tội phạm.

Cuốn 4: 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự
Một số vụ án hình sự xảy ra gần đây cho thấy, trong thực tiễn còn có những ý kiến đánh giá khác nhau, ngay cả giữa các luật sư trong việc xác định tội danh đối với chủ thể phạm tội, ví dụ giữa tội giết người và tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội giết người và tội bức tử; tội bức tử và tội hành hạ người khác...

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Combo 5 cuốn sách luật

Thực tế, có những tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, trong đó có những cặp tội danh rất dễ nhầm lẫn. Đối với cán bộ làm công tác thực tiễn và hành nghề luật, việc xác định đúng tội danh cũng như xử lý đúng người, đúng pháp luật mang ý nghĩa rất quan trọng để vụ án hình sự được giải quyết khách quan, toàn diện.

Cuốn sách 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung) do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn (vừa được tái bản có sửa chữa, bổ sung) sẽ giúp độc giả tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác, xác định được các tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, đồng thời cung cấp phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh.

Cuốn 5: Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng
Cuốn sách gồm 3 chương, tập trung phân tích những vấn đề cơ bản như: Những vấn đề chung về hình phạt tiền trong luật hình sự; Quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự hiện hành; Thực tiễn áp dụng và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Click ngay

Qua đó, cung cấp nguồn tài liệu chuyên khảo cho việc nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng hình phạt tiền, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền trên thực tế.

Cuốn sách được xuất bản trong thời điểm này đáp ứng nhu cầu triển khai thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành trước tình hình mới của đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa chính sách hình sự của Nhà nước ta nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc nhân đạo, chính sách phân hóa và công bằng trong Luật hình sự Việt Nam.

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 


Tin tức liên quan

Nhà sách pháp luật Hải Dương

Nhà sách pháp luật Hải Dương

645 Lượt xem

Nhà sách pháp luật Hải Dương chuyên bán sỉ& lẻ các đầu sách kế toán, sách luật quản lý thuế, sách pháp luật xuất nhập khẩu, chiết khấu nên đến 50%, Với 80.000 đầu sách Luât -văn Bản Luật cập nhật tại Nhà sách pháp luật Hải Dương đáp ứng nhu cầu tìm đọc của bạn đọc, thỏa sức nghiên cứu học tập áp dụng các lĩnh vực chuyên môn, Mua online tại nhà sách được miễn phí ship tận nhà, có đầy đủ HĐ tài chính
Sách pháp luật dân sự 2015

Sách pháp luật dân sự 2015

1376 Lượt xem

Giới thiệu sách pháp luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân. Trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm. trích " Bộ luật dân sự gồm có 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương" năm 2015
Hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

2019 Lượt xem

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung áp dụng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp,Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao 2000-2017,Để đưa hoạt động mua sắm tài sản công vào đúng quỹ đạo, tiết kiệm ngân sách nhà nước, khắc phục được tình trạng mua sắm tài sản không hiệu quả, vượt chuẩn, định mức, nhu cầu thực tế;…
375 Câu Hỏi,Đáp Về Pháp Luật Xây Dựng

375 Câu Hỏi,Đáp Về Pháp Luật Xây Dựng

2006 Lượt xem

375 Câu Hỏi,Đáp Về Pháp Luật Xây Dựng,Tập Hợp Các Vấn Đề Pháp Lý,Vướng Mắc Trong Vấn Đề Xây Dựng,Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình, đồng thời thực hiện tốt các quy định mới trong lĩnh vực xây dựng,...
Các đầu sách kế toán xây dựng giúp nâng cao nghiệp vụ

Các đầu sách kế toán xây dựng giúp nâng cao nghiệp vụ

1062 Lượt xem

Đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, công trình thì kế toán xây dựng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là bộ phận tính toán, thống kê về nguyên vật liệu, nhân công, giá thi công,... nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty được vận hành tốt. Tại bài viết sau đây Sachchinhtritaichinh.com sẽ cung cấp một số đầu sách kế toán xây dựng giúp nhân viên kế toán và các doanh nghiệp nâng cao nghiệp vụ. 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG

1738 Lượt xem

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG & QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN,Quy trình Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của kiểm toán nhà nước . Hướng dẫn về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước...
Biến báo hiệu giao thông đường bộ

Biến báo hiệu giao thông đường bộ

983 Lượt xem

Cách nhận biết Biến báo hiệu giao thông đường bộ mới nhất sách Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41 : 2019/BGTVT do tổng cụng đường bộ việt nam biên soạn giới thiệu biến báo hiệu giao thông đường bộ
Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai

Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai

829 Lượt xem

Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai theo Nghị định số 148 hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giá trị của đất đai trên cả nước có sự biến động lớn trong quan hệ quản lý, sử dụng đất và các vi phạm pháp luật, Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách cụ thể về xây dựng, nhà ở; những quy định về xác định giá thu tiền thuê sử dụng đất trồng lúa, Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng