Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành

Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành bao gồm sách Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

Combo 5 cuốn sách luật hình sự hiện hành

Bao gồm sách Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 là Luật Thi hành án hình sự, 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự, Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam...

Xem ngay: Sách chính trị tài chính

Cuốn 1: Bộ luật Hình sự hiện hành gồm 3 phần với 26 chương và 426 điều, quy định về tội phạm và hình phạt. Đây là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật gồm Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2017. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

MUA NGAY

Những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần những quy định chung của Bộ luật Hình sự 2015 để bảo đảm sự nhất quán trong chính sách xử lý; bảo đảm tính bao quát, toàn diện và phù hợp hơn với thực tiễn, theo đó đã sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội; sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng trên thực tế.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản thuộc phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự số 2015 theo đó đã sửa đổi, bổ sung mức định lượng trong các khung của một số điều Luật nhằm bảo đảm sự nội tiếp giữa các mức định lượng trong các khung, tránh chồng chéo, trùng lặp, gây khó khăn cho việc xử lý tội phạm; sửa đổi, bổ sung yếu tố cấu thành của một số tội phạm để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; bỏ tội danh cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời bổ sung một tội danh mới - đó là tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đang diễn biến hết sức phức tạp trong thời gian vừa qua, gây thiệt hại cho nhiều người, nhất là những người dân ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.
Cuốn 2: Luật Thi hành án hình sự hiện hành được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

NHẬN BÁO GIÁ : SÁCH PHÁP LUẬT

Luật gồm 16 chương, 207 điều, quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện, hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, biện pháp tư pháp; quyền, nghĩa vụ của người, pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp.
Cuốn 3: Trách nhiệm hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự là hai phạm trù của khoa học pháp luật hình sự, hai chế định này có mối liên hệ mật thiết hữu cơ với nhau, và đều là những vấn đề cơ bản, trọng tâm của khoa học luật hình sự.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Xem thêm sách luật : Tại Đây
Trách nhiệm hình sự chính là hình thức mà Nhà nước phản ứng trước hiện tượng tội phạm, bằng việc quy định hậu quả của việc thực hiện hành vi phạm tội, thông qua đó buộc một cá nhân, pháp nhân thương mại đã phạm tội phải gánh chịu một hoặc nhiều biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Trong khi trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại, thì loại trừ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với riêng đối tượng là cá nhân.

Trên cơ sở tổng kết những tri thức khoa học luật hình sự, thực tiễn áp dụng và kinh nghiệm lập pháp hình sự một số nước trên thế giới để lý giải, phân tích những vấn đề về nội dung của trách nhiệm hình sự cũng như việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với cá nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, cuốn sách chuyên khảo do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn đã đưa ra xu hướng phát triển của pháp luật hình sự nước ta về hai chế định này và những kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định tương ứng đó trước yêu cầu mới theo hướng tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo, phân hóa trách nhiệm hình sự và yêu cầu kiểm soát, phòng ngừa tội phạm.

Cuốn 4: 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự
Một số vụ án hình sự xảy ra gần đây cho thấy, trong thực tiễn còn có những ý kiến đánh giá khác nhau, ngay cả giữa các luật sư trong việc xác định tội danh đối với chủ thể phạm tội, ví dụ giữa tội giết người và tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; tội giết người và tội bức tử; tội bức tử và tội hành hạ người khác...

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Combo 5 cuốn sách luật

Thực tế, có những tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, trong đó có những cặp tội danh rất dễ nhầm lẫn. Đối với cán bộ làm công tác thực tiễn và hành nghề luật, việc xác định đúng tội danh cũng như xử lý đúng người, đúng pháp luật mang ý nghĩa rất quan trọng để vụ án hình sự được giải quyết khách quan, toàn diện.

Cuốn sách 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự (hiện hành) (Tái bản có sửa chữa, bổ sung) do PGS.TS. Trịnh Tiến Việt, Phó chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn (vừa được tái bản có sửa chữa, bổ sung) sẽ giúp độc giả tìm ra những điểm mấu chốt mang tính bản chất để phân biệt tội danh này với tội danh khác, xác định được các tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn, đồng thời cung cấp phương pháp học - hiểu - nhớ tội danh.

Cuốn 5: Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng
Cuốn sách gồm 3 chương, tập trung phân tích những vấn đề cơ bản như: Những vấn đề chung về hình phạt tiền trong luật hình sự; Quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự hiện hành; Thực tiễn áp dụng và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay.

Combo 5 cuốn sách luật giúp bạn hiểu rõ hơn về luật hình sự hiện hành

Click ngay

Qua đó, cung cấp nguồn tài liệu chuyên khảo cho việc nghiên cứu một cách toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng hình phạt tiền, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền trên thực tế.

Cuốn sách được xuất bản trong thời điểm này đáp ứng nhu cầu triển khai thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành trước tình hình mới của đất nước và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cụ thể hóa chính sách hình sự của Nhà nước ta nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc nhân đạo, chính sách phân hóa và công bằng trong Luật hình sự Việt Nam.

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 


Tin tức liên quan

Giới thiệu danh mục sách pháp luật năm 2020
Giới thiệu danh mục sách pháp luật năm 2020

1382 Lượt xem

Danh mục sách pháp luật năm 2020 đang đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, Nhằm cung cấp nguồn tài liệu sách pháp luật nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu và tuyên truyền pháp luật
Nhà Sách Pháp Luật Đắk Nông
Nhà Sách Pháp Luật Đắk Nông

724 Lượt xem

Nhà sách pháp luật trên mạng lớn nhất Việt nam với 60.000 đầu sách Luât giảm được giá nên đến 70%, Nhà sách pháp luật Đắk Nông Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị và độc giả quan tâm tới lĩnh vực sách tài chính kế toán, sách chính trị kinh tế xã hội, sách pháp luật giao thông, sách đất đai nhà ở, sách kinh tế lao động, sách doanh nghiệp, sách văn hóa giáo dục, sách y tế, sách phong thủy, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Mua online tại nhà sách được miễn phí ship tận nhà, có đầy đủ HĐ tài chính…
Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

401 Lượt xem

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH & CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT giúp các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc các ngành, các địa phương trong cả nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính, Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP....
Sách Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng
Sách Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng

1994 Lượt xem

Sách Cẩm nang chính sách tiền tệ ngân hàng và tín dụng,Hoàn thiện cơ sở pháp lý đầy đủ và đồng bộ về thanh tra, giám sát ngân hàng đang là bước đi đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát, đảm bảo sự an toàn của hệ thống, đồng thời thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu các tổ chức tín dụng
Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai
Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai

878 Lượt xem

Báo giá sách chỉ dẫn luật đất đai theo Nghị định số 148 hướng dẫn quy hoạch sử dụng đất và giá trị của đất đai trên cả nước có sự biến động lớn trong quan hệ quản lý, sử dụng đất và các vi phạm pháp luật, Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách cụ thể về xây dựng, nhà ở; những quy định về xác định giá thu tiền thuê sử dụng đất trồng lúa, Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn
Hệ thống chính trị Việt Nam và các bộ phận cấu thành
Hệ thống chính trị Việt Nam và các bộ phận cấu thành

79378 Lượt xem

Nếu ví quốc gia là một cơ thể sống thì hệ thống chính trị chính đóng vai trò tương đương như đại não – nơi tập trung quyền lực và có quyền chi phối tất cả các hoạt động của cơ thể. Muốn cơ thể hoạt động tốt đòi hỏi đại não phải có cấu trúc hoàn thiện. Cũng như vậy, một quốc gia muốn ổn định cần có hệ thống chính trị với các bộ phận cấu thành chặt chẽ. Vậy các bộ phận của hệ thống chính trị Việt Nam bao gồm những gì và đóng vai trò quan trọng như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm câu trả lời nhé!
Báo giá sách luật quản lý thuế
Báo giá sách luật quản lý thuế

582 Lượt xem

Báo giá cuốn sách luật quản lý thuế mới, NXB: Tài chính, Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ giá bán 256,000/1cuốn làm tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp thi hành những quy định mới về sử dụng hóa đơn, chứng từ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan nắm bắt được những quy định mới với mục đích xây dựng hệ thống quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện....
Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng
Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng

466 Lượt xem

Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, hướng dẫn thi hành kỷ luật…

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng