Sổ tay xây dựng Đảng | Sách chính trị | Tư liệu văn kiện Đảng

Sắp xếp:


Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” Giảm 500đ

Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”

34.500đ 35.000đ -1%

Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” do Nhà sách Chính trị tài chính phát hành nhằm giới thiệu cùng bạn đọc (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở) gồm ba chuyên đề :
Sách Quy Định Về Sử Dụng Cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam Giảm 139.000đ

Sách Quy Định Về Sử Dụng Cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam

256.000đ 395.000đ -35%

Nhằm cung cấp thông tin kiến thức kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách: Quy Định Về Sử Dụng Cờ Đảng Cộng Sản Việt Nam, Cờ Tổ Quốc Tại Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp Và Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Công Tác Văn Phòng Cấp Ủy Ở Cơ Sở (theo Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023)....
Sổ tay nghiệp vụ công tác dành cho bí thư đảng bộ Giảm 139.000đ

Sổ tay nghiệp vụ công tác dành cho bí thư đảng bộ

256.000đ 395.000đ -35%

Sổ tay nghiệp vụ công tác dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp là một tài liệu quan trọng giúp các cán bộ và đảng viên bám trụ chủ, đường lối của Đảng và làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới. Cuốn sổ tay nghiệp vụ công tác dành cho bí thư đảng bộ giúp các đảng viên nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước.....
Mua sổ tay đảng viên năm 2023 trực tuyến giá rẻ Giảm 4.000đ

Mua sổ tay đảng viên năm 2023 trực tuyến giá rẻ

86.000đ 90.000đ -4%

Sổ tay đảng viên là một trong những công cụ cần thiết để các đảng viên có thể hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương và nhiệm vụ của đảng. Đồng thời, nó cũng giúp tăng cường nhận thức về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đảng viên trong quá trình hoạt động của đảng. Tại website sachchinhtritaichinh.com, bạn có thể tìm thấy sổ tay đảng viên với ưu đãi 50%. Sổ tay đảng viên 2023 chứa đựng các quy định, nguyên tắc và nghĩa vụ của các đảng viên...
Sổ tay nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư Giảm 119.000đ

Sổ tay nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư

276.000đ 395.000đ -30%

Sổ tay nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới Nhận thức được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua....
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội Giảm 10.000đ

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội

189.000đ 199.000đ -5%

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam NXB: Chính trị quốc gia Sự thật Tác giả: Nguyễn Phú Trọng Xuất bản: 2022 Số trang: 465 Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội là tài liệu có giá trị giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết....
Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XV Giảm 200.000đ

Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XV

1.300.000đ 1.500.000đ -13%

Bán sách (Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XV) Tác giả: Bộ Nội Vụ Nhà Xuất Bản: Công Thương Việt Nam Bìa cứng Khổ sách: 19 x 27 cm Năm xuất bản: 2022 Số trang: 1.686 Giá: 1.300.000đ Liên hệ đặt mua sách " Niên giám Quốc hội – Chính phủ khóa XV và Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026" tại Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ hoặc liên hệ Trung Tâm Sách Chính Trị Tài Chính Điện thoại + Zalo: 0909 366 858 – 0982 711 282 ; Website: sachchinhtritaichinh.com...
Sổ tay bí thư chi bộ và chi uỷ viên Giảm 21.000đ

Sổ tay bí thư chi bộ và chi uỷ viên

99.000đ 120.000đ -17%

Sổ tay bí thư chi bộ và chi uỷ viên,Sổ tay Bí thư chi bộ PDF,Sổ tay Bí thư chi bộ,Chi ủy viên chi bộ là gì,tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở-pdf,Tiêu chuẩn chi ủy viên chi bộ,Bài 1 tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ,Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở...
Sách văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII Giảm 139.000đ

Sách văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành sách văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII và danh sách ban chấp hành trung ương giúp cán bộ, đảng viên có thể nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để có thể làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng...
Sách công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Giảm 123.000đ

Sách công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

292.000đ 415.000đ -29%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành sách công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và một số quy định mới về công tác đảng trong tình hình hiện nay nội dung cuốn sách là tài liệu hữu ích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới. Sách có độ dày 500 trang khổ 19x27x3cm, xuất bản quý 2 năm 2019....
Sách hướng dẫn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Giảm 139.000đ

Sách hướng dẫn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng

256.000đ 395.000đ -35%

Nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”....
Sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Giảm 139.000đ

Sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ, chi bộ & tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong tổ chức đảng Nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW....
Sách quy định những điều đảng viên không được làm Giảm 139.000đ

Sách quy định những điều đảng viên không được làm

256.000đ 395.000đ -35%

Sách quy định những điều đảng viên không được làm Nhà Xuất Bản: Hồng Đức Tác giả: Tăng Bình & Ái Phương Xuất bản: 2021 Kích thước: 20cm x 28 cm Bìa mềm Số trang: 400 trang Giá bìa: 395.000 đ/1c Giá bán: 256,000đ/1c Giá trên đã bao gồm { VAT & phí ship giao sách toàn quốc }
Cẩm nang công tác đảng danh cho bí thư Giảm 139.000đ

Cẩm nang công tác đảng danh cho bí thư

256.000đ 395.000đ -35%

Sách Cẩm Nang Công Tác Đảng  Nhà Xuất Bản: Thế Giới Tác giả: Vũ Thị Tươi Xuất bản: 2021 Kích thước: 20cm x 28 cm Loại bìa: Bìa mềm Số trang: 400trang Giá bìa: 395.000đ/1c Giá bán: 260,000đ/1c Giá trên đã bao gồm { VAT & phí ship giao sách toàn quốc } ​Mua online sách cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp giá siêu tốt, giao nhanh, Freeship, hoàn tiền 111% nếu giả...
Quy định thi hành điều lệ đảng Giảm 139.000đ

Quy định thi hành điều lệ đảng

256.000đ 395.000đ -35%

Quy định thi hành điều lệ đảng cộng sản việt nam NXB: Hồng Đức Số trang: 400 trang Kích thước: 19cm x 27cm Giá bìa: 395.000đ/1c Giá bán: 260.000đ/1c Xuất bản: 2021 Nhà sách chính trị tài chính cuốn sách Quy định thi hành điều lệ đảng cộng sản việt nam 

Hiển thị 1 - 15 / 68 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng