Sắp xếp:


Sách Kỹ năng tổ chức sự kiện của lãnh đạo cấp phòng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nội dung sách Kỹ năng tổ chức sự kiện dày 400 trang, khổ 19x27 Giá bìa 395.000  là tài liệu quan trọng hướng dẫn cách soạn thảo văn bản, chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu; tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị là những công việc rất quan trọng, thường xuyên trong quá trình ra quyết định, điều hành và kiểm soát công việc của các nhà lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.
Sách hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính nhằm nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện, lưu trữ, nhân viên hành chính, văn thư tại các cơ quan, đơn vị, Sách hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính chỉ dẫn nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ và quy tắc thể thức trình bày kỹ thuật soan thảo mẫu hợp đồng thường dùng, Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Tài liệu hướng dẫn tổ chức các cuộc họp Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu tài liệu hướng dẫn tổ chức các cuộc họp nhằm giúp các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban, những người đại diện và những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về các bài diễn văn, phát biểu, các mẫu thư; các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, …Tài liệu hướng dẫn tổ chức các cuộc họp hướng dẫn soạn thảo các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ…
Sách kỹ thuật trình bày soạn thảo văn bản hành chính Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách kỹ thuật trình bày soạn thảo văn bản hành chính nhằm giúp những người soạn thảo văn bản, hợp đồng trong kinh doanh, thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc ban hành văn bản, ký kết hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của doanh nghiệp, của cá nhân theo quy định pháp luật, sách kỹ thuật trình bày soạn thảo văn bản hành chính hướng dẫn các nghi lễ đón tiếp và soạn thảo một bản hợp đồng
Sách kỹ năng tổ chức sự kiện Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách kỹ năng tổ chức sự kiện quan trọng hướng dẫn tuyển chọn các bài diễn văn phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo trong cơ quan, doanh nghiệp mới nhất, nhằm hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng này đồng thời cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và những người quan tâm tìm hiểu về những bài phát biểu, diễn văn, mẫu văn bản thường dùng trong các sự kiện, hội nghị, ngày kỷ niệm...
Sách kỹ năng tổ chức sự kiện quan trọng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách kỹ năng tổ chức sự kiện giúp lãnh đạo, nhân viên ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt các bài diễn văn, bài phát biểu, NXB: Thế Giới xuất bản cuốn sách kỹ năng tổ chức sự kiện và tuyển chọn, tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu dành cho hội nghị, hội thảo và những ngày lễ lớn, Cuốn sách được tập hợp và sắp xếp theo các phần mục, mỗi phần được phân chia theo từng lĩnh vực cụ thể....
Các mẫu văn bản thông dụng mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 126.000đ

289.000đ 415.000đ -30%

Mua online sách Các mẫu văn bản thông dụng mới nhất làm tài liệu nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản hướng dẫn chi tiết những biểu mẫu văn bản sử dụng trong doanh nghiệp. Nội dung Các mẫu văn bản thông dụng góp phần tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách mới nhất về hoạt động quản lý doanh nghiệp và đầu tư nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoà
Tra cứu mẫu văn bản soạn thảo Chọn sản phẩm Giảm 126.000đ

289.000đ 415.000đ -30%

Mua online sách Tra cứu mẫu văn bản soạn thảo làm tài liệu nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản trong ngành công an, sách tra cứu mẫu văn bản soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an giới thiệu các mẫu văn bản mang tính chuẩn mực và mẫu các bài diễn văn, phát biểu, thường dùng trong ngành đây là tài liệu tham khảo áp dụng rất có ích cho lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an
Sách mẫu diễn văn khai mạc Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online Sách mẫu diễn văn khai mạc và kỹ thuật soạn thảo văn bản làm tài liệu giúp những người soạn thảo văn bản, hợp đồng trong kinh doanh, thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt việc ban hành văn bản, ký kết hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của doanh nghiệp, của cá nhân theo quy định pháp luật, Cuốn sách mẫu diễn văn khai mạc đã hệ thống tương đối đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng v.v...
Kỹ Năng Tổ Chức Các Sự Kiện Quan Trọng Chọn sản phẩm Giảm 135.000đ

290.000đ 425.000đ -31%

Tìm hiểu Kỹ Năng Tổ Chức Các Sự Kiện Quan Trọng Với mong muốn chia sẻ những giá trị cốt lõi như đã giới thiệu ở trên, Nhà xuất bản Thanh Niên phát hành cuốn sách kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng sách phát hành Quý 4/2020, 448 trang, kích thước 20x28cm, giá bìa 425.000đ
Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày Soạn Thảo Văn Bản Chọn sản phẩm Giảm 130.000đ

265.000đ 395.000đ -32%

Hướng Dẫn Thể Thức Và Kỹ Thuật Trình Bày, Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính Trong Các Cơ Quan, Đơn Vị Cuốn sách đã hệ thống tương đối đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng đã được sử dụng trong thực tế sinh hoạt, trong giao dịch của các công ty, doanh nghiệp, cá nhân
Tuyển Chọn 238 Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Thường Dùng Chọn sản phẩm Giảm 105.000đ

245.000đ 350.000đ -30%

Nhà Xuất Bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản, thường dùng trong các cơ quan đơn vị,hành chính sự nghiệp,Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho cán bộ công tác trong các cơ quan đơn vị để soạn thảo văn bản của cơ quan mình chính xác hơn.
Chỉ dẫn tra cứu công tác soạn thảo văn bản Chọn sản phẩm Giảm 138.250đ

256.750đ 395.000đ -35%

Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản trong ngành công an, NXB: Lao Động xuất bản cuốn sách: Chỉ dẫn tra cứu công tác soạn thảo văn bản dành cho lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an
Các Biện Pháp Phòng Chống Rủi Ro Khi Ký Kết Chọn sản phẩm Giảm 187.200đ

292.800đ 480.000đ -39%

Giới thiệu sách Mẫu hợp đồng về dân sự, kinh tế thông dụng nhất, các biện pháp phòng chống rủi ro pháp lý khi ký kết, thực hiện hợp đồng và kỹ thuật trình bày văn bản, bộ mẫu hợp đồng về dân sự, kinh tế thông dụng nhất 2018 do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn theo những quy định mới nhất của Bộ Luật Dân Sự 2015, Luật Thương Mại và Bộ luật Lao động trong đó kết hợp nhiều văn bản chuyên ngành mới nhất.
Tuyển chọn Tham khảo các Bài Diễn Văn Chọn sản phẩm Giảm 138.250đ

256.750đ 395.000đ -35%

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường học, cuốn sách đã tập hợp tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc các hội nghị, các ngày lễ lớn trong trường học đã được sử dụng trong thực tế

Hiển thị 1 - 15 / 44 kết quả