Sắp xếp:


Những Điều Cần Biết Về Nội Dung - Cách Thức Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở Giảm 139.000đ

Những Điều Cần Biết Về Nội Dung - Cách Thức Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở

256.000đ 395.000đ -35%

Sách Những Điều Cần Biết Về Nội Dung - Cách Thức Thực Hiện Dân Chủ Ở Cơ Sở, Và Hướng Dẫn Xây Dựng, Thực Hiện Hương Ứớc, Quy Ước Của Cộng Đồng Dân Cư Tác giả: Tăng Bình Nhà xuất bản: Hồng Đức Khổ sách: 19x27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 395,000 đ  Số trang: 406 trang  Bìa mềm
Sách Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hôn nhân và gia đình Giảm 139.000đ

Sách Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hôn nhân và gia đình

256.000đ 395.000đ -35%

Sách Hỏi đáp các tình huống pháp luật về hôn nhân và gia đình, Chế độ tài sản, các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình Tác giả: Bích Phương Nhà xuất bản: Lao Động Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2022 Giá bìa: 395.000 đ  Số trang: 400 trang  Bìa mềm 
Sách Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án Giảm 150.000đ

Sách Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án

245.000đ 395.000đ -37%

Sách Cẩm Nang Công Tác Tổ Chức Tòa Án, Luật Hòa Giải, Đối Thoại Tại Tòa Án, Luật Giám Định Tư Pháp, Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Tòa Án
Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Giảm 150.000đ

Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo Dục

245.000đ 395.000đ -37%

Sách Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giáo Dục Và Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Giáo Dục Tác giả: Thu Phương Nhà xuất bản: Lao Động Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 395.000 đ  Số trang: 400 trang  Bìa mềm 
Sách Tuyển Tập 63 Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Giảm 150.000đ

Sách Tuyển Tập 63 Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

245.000đ 395.000đ -37%

Sách Tuyển Tập 63 Án Lệ Của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Kinh Tế, Thương Mại, Lao Động Tác giả: Quang Minh Nhà xuất bản: Lao Động Khổ sách: 20x28cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 395000 đ  Số trang: 400 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra Giảm 150.000đ

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra

245.000đ 395.000đ -37%

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Công Tác Thanh Tra, Giải Đáp Một Số Tình Huống Thường Gặp & Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Trong Ngành Thanh Tra Và Cán Bộ, Công Chức Làm Công Tác Tiếp Dân
Sách Tổng Hợp Công Văn Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Giảm 161.500đ

Sách Tổng Hợp Công Văn Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao

263.500đ 425.000đ -38%

Sách Tổng Hợp Công Văn Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ , Giải Đáp Vướng Mắc Trong Lĩnh Vực Dân Sự, Tố Tụng Dân Sự
Sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình Giảm 147.000đ

Sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình

248.000đ 395.000đ -37%

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm đến quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tác phòng cháy và chữa cháy, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình (Thông tư số 09/2023/TT-BXD  ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ Xây dựng Ban hành sửa đổi: 1:2023 QCVN 06:2022/BXD)
Sách Cơ cấu tổ chức hành chính và tổ chức quản lý địa phương Giảm 20.000đ

Sách Cơ cấu tổ chức hành chính và tổ chức quản lý địa phương

180.000đ 200.000đ -10%

Sách Cơ cấu tổ chức hành chính và tổ chức quản lý địa phương thời Lý - Trần (Thế kỷ XI-XIV), Cuốn sách là kết quả nghiên cứu công phu của tác giả về cơ cấu tổ chức hành chính và phương thức quản lý địa phương ở Đại Việt thời Lý -Trần (giai đoạn thế kỷ XI - XIV). Trên cơ sở khai thác và hệ thống hóa các nguồn sử liệu, nhất là thư tịch cổ của Việt Nam và Trung Quốc, văn bia và tư liệu khảo cổ học....
Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2018, 2019) Giảm 4.730đ

Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2018, 2019)

38.270đ 43.000đ -11%

Sách Luật Bảo Hiểm Xã Hội (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2015, 2018, 2019) Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Khổ sách: 13*19cm Phát hành: 2022 Giá bìa: 43.000 đ  Số trang: 104 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin Giảm 15.900đ

Sách Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin

143.100đ 159.000đ -10%

Sách Pháp Luật Về Quyền Tiếp Cận Thông Tin Ở Việt Nam Tác giả: PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Khổ sách: 16*24cm Phát hành: 2020 Giá bìa: 159.000 đ  Số trang:404 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh Giảm 13.200đ

Sách Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh

118.800đ 132.000đ -10%

Sách Giải Quyết Tranh Chấp Kinh Doanh, Thương Mại - Phát Hiện Vi Phạm Và Kinh Nghiệm Phòng Ngừa. Tác giả: Nguyễn Quang Đạo - Nguyễn Thị Kim Oanh Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Khổ sách: 16*24cm Phát hành: 2022 Giá bìa: 132.000 đ  Số trang: 507 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Hệ Thống 70 Án Lệ Giảm 158.000đ

Sách Hệ Thống 70 Án Lệ

267.000đ 425.000đ -37%

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới hoạt động của tòa án có thể tiếp cận với các án lệ đã ban hành; tạo nguồn tham khảo cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: HỆ THỐNG 70 ÁN LỆ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO THÔNG QUA
Sách Hệ thống 70 Án Lệ Giảm 119.000đ

Sách Hệ thống 70 Án Lệ

476.000đ 595.000đ -20%

Giới thiệu Sách Hệ thống 70 Án lệ và các Giải đáp vướng mắc trong nghiệp vụ xét xử của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 đến nay,  Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần I. Hệ thống 70 Án lệ từ năm 2016 đến nay Phần II. Các giải đáp vướng mắc trong nghiệp vụ xét xử của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 đến nay
Sách Hệ Thống Văn Bản Của Đảng Giảm 147.000đ

Sách Hệ Thống Văn Bản Của Đảng

248.000đ 395.000đ -37%

Sách Hệ Thống Văn Bản Của Đảng, Nhà Nước Về Phòng Chống Tham Nhũng, Tiêu Cực Trong Công Tác Cán Bộ. Tổng Hợp Các Khung Hình Phạt Tội Phạm Tham Nhũng Trong Bộ Luật Hình Sự, 

Hiển thị 1 - 15 / 297 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng