Sách Pháp Luật - Sách Luật

Sắp xếp:


Sách - Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024 Giảm 149.000đ

Sách - Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024

276.000đ 425.000đ -35%

Sách - Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai Năm 2024 Tác giả: ThS. NCS. Tạ Đình Tuyên và ThS. NCS. Nguyễn Văn Huy biên soạn Nhà xuất bản: Lao Động Khổ sách: 19 x 27cm Phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà Sách Chính Trị Tài Chính Giá bìa: 425.000 đ Số trang: 450 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách - Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Giảm 80.000đ

Sách - Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới

345.000đ 425.000đ -18%

Sách Cẩm Nang Công Tác Quốc Phòng An Ninh Trong Tình Hình Mới Và Những Quy Định Pháp Luật Cần Biết Tác giả: ThS. Nguyễn Danh Khoa (Biên soạn) Nhà xuất bản: Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19x27cm Phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài Chính Giá bìa: 425.000 đ Số trang: 464 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Giảm 85.000đ

Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật

365.000đ 450.000đ -18%

Sách Luật Phòng Chống Ma Túy – Công Tác Tuyên Truyền Pháp Luật Về Phòng Chống Ma Túy Và Tệ Nạn Xã Hội Trong Tình Hình Mới Tác giả: ThS. Nguyễn Danh Khoa (Biên soạn) Nhà xuất bản: Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19x27cm Phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài Chính Giá bìa: 450.000 đ Số trang: 512 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Cẩm Nang Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Xử Lý Các Hành Vi Giảm 92.000đ

Sách Cẩm Nang Công Tác Thanh Tra Kiểm Tra Xử Lý Các Hành Vi

368.000đ 460.000đ -20%

Sách Cẩm Nang Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra, Xử Lý Các Hành Vi Vi Phạm Đạo Đức Trong Giáo Dục Và Phòng Chống Tham Nhũng Tiêu Cực - Hướng Dẫn Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Trong Các Cơ Sở Giáo Dục
Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Giảm 109.000đ

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất

436.000đ 545.000đ -20%

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất Tác giả: TS.Trần Văn Hà Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19 x 27 cm Năm phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài Chính Giá bìa: 545.000 đ Số trang: 560 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Hành Chính Giảm 99.000đ

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Hành Chính

396.000đ 495.000đ -20%

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Hành Chính, Kinh Doanh Thương Mại, Hôn Nhân Gia Đình, Lao Động Tác giả: TS.Trần Văn Hà Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19 x 27 cm Năm phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài chính Giá bìa: 495.000 đ Số trang: 528 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Giảm 105.000đ

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

420.000đ 525.000đ -20%

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự Tác giả: TS. TRẦN VĂN HÀ (Biên soạn) Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19 x 27 cm Năm phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài Chính Giá bìa: 525.000 đ Số trang: 560 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Giảm 107.000đ

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao

428.000đ 535.000đ -20%

Sách Tuyển Tập Các Bản Án Của Tòa Án Nhân Dân Cấp Cao Về Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự Tác giả: TS. Trần Văn Hà Nhà xuất bản: NXB Thông Tin Và Truyền Thông Khổ sách: 19 x 27 cm Năm phát hành: 2024 Công ty phát hành: Nhà sách chính trị tài chính Giá bìa: 535.000 đ Số trang: 560 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
SO SÁNH BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Giảm 99.000đ

SO SÁNH BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

396.000đ 495.000đ -20%

Nhằm giúp bạn đọc và những người làm công tác pháp luật về lĩnh vực đất đai thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Đất đai năm 2024, TS.Trần Văn Hà công tác tại Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học - Tòa án nhân dân tối cao đã biên soạn cuốn sách: “SO SÁNH BỘ LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 – 2024 VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN VỀ ĐẤT ĐAI”.
Sổ Tay Nghiệp Vụ Tư Pháp Trợ Giúp Pháp Lý Giảm 150.100đ

Sổ Tay Nghiệp Vụ Tư Pháp Trợ Giúp Pháp Lý

244.900đ 395.000đ -38%

Sổ Tay Nghiệp Vụ Tư Pháp, Trợ Giúp Pháp Lý Và 200 Câu Hỏi Đáp Về Nghiệp Vụ Công Chứng Tác giả:Thu Phương Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức Khổ sách: 20x 28cm Năm phát hành: 2024 Giá bìa: 395.000 đ Số trang: 383 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu Giảm 139.000đ

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu

256.000đ 395.000đ -35%

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Hướng Dẫn Tổ Chức Lựa Chọn Nhà Thầu, Để Thực Hiện Các Gói Thầu, (Dịch Vụ Phi Tư Vấn, Dịch Vụ Tư Vấn, Mua Sắm Hàng Hóa, Xây Lắp), Và Lựa Chọn Nhà Đầu Tư Để Thực Hiện Dự Án Đầu Tư Kinh Doanh
Sách - Luật Đất Đai 2024 Giảm 19.620đ

Sách - Luật Đất Đai 2024

89.380đ 109.000đ -18%

Sách - Luật Đất Đai 2024 - có hiệu lực từ ngày 1 Tháng 7 Năm 2024 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Khổ sách: 14.5*20.5cm Năm phát hành: 2024 Giá bìa: 109.000đ Số trang: 435 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Bộ 3 Cuốn Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Giảm 37.980đ

Bộ 3 Cuốn Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản

173.020đ 211.000đ -18%

Sách - Bộ 3 Cuốn Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Cuốn 1: Luật Đất Đai (Luật Đất đai số 31/2024/QH14) Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Khổ sách: 14.5*20.5cm Năm phát hành: 2024 Giá bìa: 109.000đ Số trang: 435 trang Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Thẩm Định Tín Dụng Quy Đinh Về Quản Lý Dủi Do Giảm 138.250đ

Sách Thẩm Định Tín Dụng Quy Đinh Về Quản Lý Dủi Do

256.750đ 395.000đ -35%

Sách Thẩm Định Tín Dụng Quy Đinh Về Quản Lý Dủi Do, Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Tác giả: Vũ Phương Nhà xuất bản: Nhà Xuất Tài Chính Khổ sách: 20*28cm Phát hành: 2024 Nhà sách Chính Trị Tài Chính Giá bìa: 395.000đ Số trang: 394 trang Bìa mềm
Sách  Nghiệp Vụ Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Qua Mạng Giảm 150.100đ

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Qua Mạng

244.900đ 395.000đ -38%

Sách Nghiệp Vụ Đấu Thầu Mua Sắm Hàng Hóa Qua Mạng (Bao Gồm Cả Trường Hợp Mua Sắm Tập Trung) Hướng Dẫn Việc Cung Cấp, Đăng Tải Thông Tin Về Lựa Chọn Nhà Thầu Và Mẫu Hồ Sơ Đấu Thầu Trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia

Hiển thị 1 - 15 / 327 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng