Sắp xếp:


Book of Labor Code Vietnamese - English - Chinese Chọn sản phẩm Giảm 180.000đ

270.000đ 450.000đ -40%

Giới thiệu Book of Labor Code Vietnamese - English - Chinese làm tài liệu hướng dẫn thi hành Luật người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 2021, Book of Labor Code Vietnamese - English - Chinese,  Nhà Xuất Bản Lao Động, Kích thước: 20 x 28 cm, Loại bìa: Bìa Mềm, Số trang: 400, Năm xuất bản 2021, Giá Bìa: 450,000 đồng, Để các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, người lao động triển khai áp dụng sách: Bộ Luật Lao Động (Việt - Anh - Hoa)...
Sách bộ luật lao động Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách bộ luật lao động và chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội để tạo một hành lang pháp lý đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 20/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội đã thông qua Bộ Luật lao động – Bộ Luật số 45/2019/QH14, đây là một bộ luật rất quan trọng, có ý nghĩa lớn  đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động....
Sách bộ luật lao động Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách bộ luật lao động chính sách tăng lương làm tài liệu giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới như: Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Thông tư số 03/2021/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 02/2021/TT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn .....
Chính sách tăng lương Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới về Chính sách tăng lương, điều chỉnh tiền lương; chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tìm hiểu Thông tư số 23/2020/ Quy định Chính sách tăng lương - mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội....
Sách Bình Luận Bộ Luật Lao Động Chọn sản phẩm Giảm 50.000đ

150.000đ 200.000đ -25%

Sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách Bình luận những điểm mới của bộ luật lao động 2019 được Quốc hội khóa 14 đã thông qua bộ luật lao động số 45 thay thế cho bộ luật lao động năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021
Cẩm Nang Bí Thư Đoàn Thanh Niên Chọn sản phẩm Giảm 150.000đ

245.000đ 395.000đ -37%

Sách chính trị tài chính giới thiệu sách: Cẩm nang Bí thư Đoàn Thanh niên, Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về công tác Đoàn thanh niên và các văn bản hướng dẫn chi tiết về Luật thanh niên, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
Luật công đoàn khóa XII Chọn sản phẩm Giảm 150.000đ

245.000đ 395.000đ -37%

Nhằm giúp quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bạn đọc kịp thời tra cứu Luật công đoàn khóa 12, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Sách chính trị tài chính xin giới thiệu: luật công đoàn khóa 12 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam Nam, các quy định mới về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tuyển chọn, tham khảo một số bài diễn văn, phát biểu dành cho đoàn Đoàn Viên, cán bộ công đoàn Theo quyết định số 174 của chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Luật Bảo Hiểm Xã Hội - Luật Bảo Hiểm Y tế Chọn sản phẩm Giảm 150.000đ

245.000đ 395.000đ -37%

Nhằm giúp các cơ quan ban ngành, quý đơn vị doanh nghiệp, người lao động kịp thời lắm bắt những quy định mới về: Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế tế và các chính sách mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp, Sách chính trị tài chính xin giới thiệu bộ sách:  Luật bảo hiểm xã hội - Luật bảo hiểm y tế mới nhất áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2021, theo Nghị định số 61, Nghị định số 58, Thông tư số 30 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 28, Nghị định 27
Bộ Luật Lao Động Việt - Anh - Hoa Chọn sản phẩm Giảm 125.000đ

325.000đ 450.000đ -27%

Tìm hiểu bộ luật lao động việt - anh - hoa luật người việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 gồm 17 chương, 220 điều (Có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2021)
Sách Bộ Luật Lao Động 2023 Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiêu sách bộ luật lao động những quy định mới về quản lý lao động ngày 20/11/2019 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ Luật lao động – Bộ Luật số 45/2019/QH14, đây là một bộ luật rất quan trọng, có ý nghĩa lớn  đối với việc xây dựng quan hệ lao động và phát triển lực lượng lao động.
Những quy định mới nhất về công tác thi đua khen thưởng Chọn sản phẩm Giảm 130.000đ

265.000đ 395.000đ -32%

Giới thiệu sách những quy định mới nhất về công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và quản lý tài chính trong tổ chức công đoàn nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới Quyết định số 1786/QĐ-TLĐ ngày 13-12-2019 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;…
Bộ Luật Lao Động Năm 2020 Chọn sản phẩm Giảm 45.000đ

350.000đ 395.000đ -11%

Sách Bộ luật Lao động 2020 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
So Sánh Bộ Luật Lao Động Năm 2012 - 2019 Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

So sánh Bộ luật lao động năm 2012 - 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kỹ năng nghiệp vụ pháp luật lao động công đoàn Chọn sản phẩm Giảm 142.200đ

252.800đ 395.000đ -36%

Cán bộ công đoàn cần cập nhật kịp thời những quy định mới nhất liên quan đến pháp luật lao động, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động cũng như kỹ năng vận động, tập hợp, tổ chức hoạt động; kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể...
Luật Công Đoàn Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam ( Khóa XII ) Chọn sản phẩm Giảm 138.250đ

256.750đ 395.000đ -35%

Tìm hiểu sách Luật công đoàn, điều lệ công đoàn, Ngày 03-02-2020, Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định số 174/QĐ-TLĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII). Theo đó, đoàn viên được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn

Hiển thị 1 - 15 / 74 kết quả