Sắp xếp:


Sách tri thức bách khoa Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà Sách chính trị tài chính báo giá sách tri thức bách khoa, những câu hỏi vì sao trong cuộc sống quanh ta Để đi sâu tìm hiểu và nhận thức một cách toàn diện thế giới đã biết và chưa biết, con người cần có các tri thức khoa học rộng về nhiều phương diện. sách tri thức bách khoa dày 400 trang, khổ 19x27 Giá bìa 395.000, Giá bán 256,000/1c Nhằm cung cấp những tri thức, kiến giải mới cho bạn đọc cuốn sách:
Sách giáo dục lý tưởng cách mạng Chọn sản phẩm Giảm 138.250đ

256.750đ 395.000đ -35%

Sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách giáo dục lý tưởng cách mạng,đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giúp quý đọc giả có tài liệu nghiên cứu áp dụng trong thực tế, Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng....
Sách giáo dục đạo đức lối sống Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách chính trị tài chính phát hành quyển Sách giáo dục đạo đức lối sống hướng dẫn Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy phát triển bền vững; là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Gia đình là tế bào của xã hội; nơi duy trì nòi giống; môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa của dân tộc...
Sách xây dựng và phát triền văn hoá con người việt nam Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách xây dựng và phát triền văn hoá con người việt nam NXB: Hồng Đức Giá bìa: 395,000 VNĐ, Gi á bán: 256,000VNĐ Kích Thước: 20cm X 28cm Bìa Mềm Số Trang: 568 Xuất Bản: 2022 Nội dung cuốn sách xây dựng và phát triển văn hóa, con người VIỆT NAM theo. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị văn hóa toàn quốc (tháng 11-2021) đã đánh giá toàn diện kết quả công tác...
Sách cẩm nang cho lãnh đạo trường học Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách cẩm nang cho lãnh đạo trường học NXB: Lao Động Giá Bán: 395,000 VNĐ Kích Thước: 20cm X 28cm Bìa Mềm Số Trang: 568 Xuất Bản: 2022 Nội dung cuốn cẩm nang cho lãnh đạo trường học, & chế độ, chính sách dành cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn, tránh tai nạn, thương tích trong trường học giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy...
Sách Văn hóa ứng xử học đường Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính xin giới thiệu quyển sách Văn hóa ứng xử học đường có độ dày 400 trang, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 Nhằm hệ thống các giá trị, chuẩn mực điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, cá nhân với cộng đồng trong môi trường giáo dục. là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu học tập trong nhà trường;… 
Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách: Cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Để tiếp tục tỏ lòng tri ân, tôn vinh công lao, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của Đại tướng, Nội dung cuốn sách phần nào thể hiện cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ trong tình hình mới...
Sách Điều lệ trường phổ thông có nhiều cấp học Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và quy chế đánh giá xếp loại học sinh, Tiêu chuẩn cơ sở vật chất, phòng học bộ môn các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Sách Điều lệ trường tiểu học sửa đổi Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách Điều lệ trường tiểu học sửa đổi Nội dung sách gồm các phần chính sau: Phần 1. Điều lệ trường tiểu học Phần 2. Quy định đánh giá học sinh tiểu học Phần 3. Tra cứu một số quy định về cơ cấu tổ chức của giáo dục phổ thông tiểu học Phần 4. Quy định về tuyển dụng và sử dụng giáo viên, nhân viên trường tiểu học công lập Phần 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và định mức thời gian làm việc của hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường tiểu học
Sách Luật Giáo Dục Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách Luật Giáo Dục làm tài liệu hướng dẫn các quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020) và một số văn bản quy định khác, Sách Luật Giáo Dục sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành sao cho phù hợp với quy định...
Sách kỹ năng tri thức y tế học đường Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách kỹ năng tri thức y tế học đường làm tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh và kỹ năng tự vệ sơ cứu xử lý ban đầu một số tai nạn thường gặp trong trường học, Sách kỹ năng tri thức y tế học đường cung cấp các kiến thức và thực hành cơ bản cũng như kiến thức nâng cao về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại nhà trường cũng như các môi trường sinh hoạt có liên quan, Học sinh là một cộng đồng đông đảo và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển của quốc gia.
Cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện và văn thư lưu trữ hướng dẫn quy tắc trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và mẫu hợp đồng thường dùng nhằm nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện, lưu trữ, nhân viên hành chính, văn thư tại các cơ quan, đơn vị, Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác thư viện có độ dày 400 trang, giá phát hành 395,000đ/1 quyển 
Tìm hiểu di tích lịch sử 13 nhà tù trong cuộc kháng chiến Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Tìm hiểu di tích lịch sử 13 nhà tù trong cuộc kháng chiến chống pháp và mỹ giúp bạn đọc hiểu thêm về các nhà tù ở chế độ cũ như: nhà tù Sơn La,Lao Bảo,nhà lao Playku,Nhà giam Buôn Mê Thuột,nhà tù Côn Đảo,Nhà lao Phú Quốc, Nhà tù có rất lâu đời, ngay từ khi nhà nước ra đời thì các nhà tù cũng được thiết lập để ổn định trật tự xã hội. Khi Pháp và Mỹ xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cũng xây dựng và thiết lập những nhà tù rất kiên cố...
Sách các biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách các biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học hướng dẫn biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, Sách các biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ sở giáo dục mà chính là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân, của sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa gia đình, nhà trường và xã hội.
Sách bách khoa tri thức gia đình Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách bách khoa tri thức gia đình giúp bạn đọc hiểu được các vấn đề pháp lý có liên quan đến bản thân mình và gia đình mà còn có thể tự mình thực hiện các thủ tục hành chính và cách thức để tìm hiểu quy định pháp luật, các thông tin về quy định pháp luật được cập nhật các quy định mới nhất...

Hiển thị 1 - 15 / 129 kết quả