Sắp xếp:


256.000đ 395.000đ -35%

Mua online sách Cẩm nang giáo dục mầm non làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng và cán bộ lãnh đạo giáo dục,nhằm kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin về cẩm nang giáo dục mầm non,Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn,chế độ chính sách mới dành cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online sách hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng các trường học và cán bộ lãnh đạo giáo dục tìm hiểu Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11-11-2020 ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online sách giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng các trường học và cán bộ lãnh đạo giáo dục, bạn đọc nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng giúp cho học sinh, sinh viên có kiến thức sâu rộng trong cuộc sống hàng ngày, Sách giáo dục đạo đức lối sống giúp họ có đạo đức tốt, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online Sách nghiệp vụ kế toán thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ kế toán các cơ quan, trong các cơ sở giáo dục đơn vị hành chính sự nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bổ sung kiến thức và kỹ năng về công tác của viên chức kiêm nhiệm thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đối mới hoạt động tài chính, kế toán trường học

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online sách Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về những quy định mới nhất của Nhà nước về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, Sách Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán trường học, Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ kế toán và cán bộ quản lý giáo dục trong ngành cập nhật thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định về: quản lý tài chính; chế độ chính sách dành cho giáo viên, giảng viên, nhà giáo và cán bộ quản lý;… 

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách Công đoàn ngành Giáo dục, Nhằm cung cấp kịp thời các tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp. Đây là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, có nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục. Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Gi bìa 395.000 đ/ cuốn

256.000đ 395.000đ -35%

Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục, Ngày 22-01-2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục. Nội dung quy định rõ hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giáo dục 

245.000đ 395.000đ -37%

Tìm hiểu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ đã ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó: Phạt tiền 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác; cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình; sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung

245.000đ 395.000đ -37%

Giới thiệu Văn bản Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục vừa qua, Chính phủ - Bộ Giáo Dục ban hành Nghị định số 116 & Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, điều lệ trường học, chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên, học sinh, sinh viên,  giúp cho Hiệu trưởng các trường học, cán bộ lãnh đạo giáo dục và bạn đọc quan tâm đến các quy định mới Luật Giáo dục 2019

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu Sách kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử, Xây dựng kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử, chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu; tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị là những công việc rất quan trọng, thường xuyên trong quá trình ra quyết định, điều hành và kiểm soát công việc của các nhà lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

275.000đ 395.000đ -30%

Tìm hiểu sách giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên nhằm giúp họ có đạo đức tốt, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng

275.000đ 395.000đ -30%

Tìm hiểu sách nghiệp vụ công tác thủ quỹ kế toán trong các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, bổ sung kiến thức và kỹ năng về công tác của viên chức kiêm nhiệm thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đối mới hoạt động tài chính, kế toán trường học

270.000đ 395.000đ -31%

Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: Cẩm nang giáo dục mầm non Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và các chế độ, chính sách mới dành cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non Để kịp thời giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin cẩm nang giáo dục mầm non,Quy chế đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn,chế độ chính sách mới dành cho giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non

265.000đ 395.000đ -32%

Điều lệ Trường tiểu học quy định tổ chức và hoạt động của trường tiểu học bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh

Hiển thị 1 - 15 / 72 kết quả