Sắp xếp:


310.000đ 415.000đ -25%

Với những nội dung Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng đã được nêu da Nhà sách chính trị tài chính liên kết nhà xuất bản tài chính in ấn Phát hành cuốn sách Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhằm góp phần tích cực trong việc tuyên truyền kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thi hành điều lệ Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm cần thiết, quan trọng của Ban Bí thư

310.000đ 415.000đ -25%

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

310.000đ 415.000đ -25%

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

80.000đ 85.000đ -5%

Sổ Tay Đảng Viên 2021 Nội dung 50 trang đầu gồm ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bản đồ hành chính, Trang thông tin cá nhân, Lịch năm 2020 - 2021 - 2022, Quốc tế ca, Quốc quân ca....  Nhà Xuất Bản: Thông tin và truyền thông - Số trang 250trang - Bìa da may viền - Kích thước 16cm x 24cm x 3cm - Trọng lượng 200g

114.000đ 120.000đ -5%

Sổ Sinh hoạt chi bộ là hoạt động diễn ra hàng tháng. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề được quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

85.000đ 100.000đ -15%

Giới thiệu Sổ Tay Bí Thư Chi Bộ và Chi ỦY Viên Năm 2021 giúp các cán bộ làm công tác đảng, đảng viên nắm rõ các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng trong tình hình hiện nay

265.000đ 395.000đ -32%

Tuổi trẻ học tập và làm theo,tư tưởng, phong cách, hồ chí minh thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 27 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc

249.000đ 350.000đ -28%

Quy định về tiếp nhận đơn thư giám sát xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chỉnh đốn và xây dựng đảng, Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, sự đoàn kết thống nhất, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Ðảng trong công tác cán bộ

76.000đ 80.000đ -5%

Báo giá sổ tay đảng viên năm 2020-2021 chính hãng giá rẻ, NXB: Thông tin và truyền thông, Sổ tay đảng viên có số trang 250tr, bìa da may viền, nội dung 50 trang đầu gồm ảnh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Bản đồ hành chính, Trang thông tin cá nhân...

269.750đ 415.000đ -35%

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

256.750đ 395.000đ -35%

Dấu Ấn Đại Thắng Mùa Xuân Lịch Sử Thời Đại Hồ Chí Minh, giới thiệu hình ảnh tư liệu về đại thắng mùa Xuân lịch sử thời đại Hồ Chí Minh

76.000đ 80.000đ -5%

Sổ Tay Đảng Viên Năm 2020 và Năm 2021, NXB Thông Tin & Truyền Thông, kích thước 16 cm X 24cm, bìa da may chỉ, số trang 250 trang, 50 trang đầu ghi nội dung như: thông tin cá nhân, lịch 2020, 2021, 2022 và các ngày nghỉ lễ tết trong năm, nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, cập nhật đầy đủ chỉ thị , nghị quyết của ban bí thư, ngoài da còn 150 trang dùng để ghi chép

256.750đ 395.000đ -35%

Sách Hồ chí minh học tập những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của người (Theo Chỉ Thị Số 05-Ct/Tw Của Bộ Chính Trị). là tài liệu giúp cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả

256.750đ 395.000đ -35%

Nâng cao nghiệp vụ Công tác đảng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương mới về nghiệp vụ công tác đảng viên & kết nạp đảng

76.000đ 80.000đ -5%

Sổ tay đảng viên năm 2020 - 2021 - 2020 NXB: Hồng Đức giới thiệu cuốn Sổ tay đảng viên mới với nhiều điểm mới được cập nhật nhằm giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh các quy định, hướng dẫn, nghị quyết có liên quan đến công tác đảng và đảng viên

Hiển thị 1 - 15 / 138 kết quả