Sắp xếp:


Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thế Kỷ XX Chọn sản phẩm Giảm 139.500đ

256.000đ 395.500đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách: Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Danh Tướng Thế Kỷ XX Tác giả: Nguyễn Hòa Khổ sách : 20cm x 28 cm Giá bìa : 395.000 đ NXB: Tài Chính
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Để tưởng nhớ và biết ơn đến Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, một trong những học trò xuất sắc, cộng sự thân cận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu Cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ giúp ích nhiều cho bạn đọc muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị Tướng huyền thoại đã cùng với nhân dân ta lập nên những chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược.
Sách Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung) những quy định mới về quản lý thu, chi tài chính và chế độ chính sách mới đối với người lao động, Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới Luật Công đoàn và Quy định mới về giải quyết khiếu nại tố cáo và tuyển chọn, tham khảo một số bài diễn văn, phát biểu dành cho công đoàn.
Sách hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 - Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc , xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, hồ chí minh Nhằm giúp các cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Hồ Chi Minh để  thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội  XIII của Đảng...
Sổ tay hướng dẫn xây dựng đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu Sổ tay hướng dẫn xây dựng đảng - Công tác kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ( Hướng dẫn 21- HD/BTCTW)  giúp ban bí thư, phó bí thư và những người làm nhiệm vụ công tác xây dựng đảng thực hiện phương pháp đánh giá, xếp loại được đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, thực chất hơn và nhằm khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...
Sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) Để hiểu rõ hơn giá trị của Di chúc, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Sách văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành sách văn kiện đại hội đảng cộng sản việt nam khóa XIII và danh sách ban chấp hành trung ương giúp cán bộ, đảng viên có thể nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để có thể làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng...
Sách công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Chọn sản phẩm Giảm 123.000đ

292.000đ 415.000đ -29%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành sách công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và một số quy định mới về công tác đảng trong tình hình hiện nay nội dung cuốn sách là tài liệu hữu ích trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tình hình mới. Sách có độ dày 500 trang khổ 19x27x3cm, xuất bản quý 2 năm 2019....
Sách công tác kiểm tra giam sát kỷ luật đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm...
Sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nội dung sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...
Sách phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách phát huy sức mạnh tinh thần yêu nước Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung cuốn sách gồm các bài viết về tinh thần yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; những bài học nhẹ nhàng, giản dị nhưng sâu sắc của Bác qua những câu chuyện nhỏ mà mỗi chúng ta khi cảm nhận, thấu hiểu sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích trong quá trình rèn luyện nhân cách, đạo đức...
Sách vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào bảo vệ chủ quyền biển đảo Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nội dung cuốn sách vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo việt nam trong tình mới gồm 4 phần sau: Phần 1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về biển, đảo Phần 2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới Phần 3. Những văn bản của quốc tế và Việt Nam về chủ quyền biển, đảo Phần 4. Những chuyện kể về tình cảm của Hồ Chí Minh với các chiến sĩ bảo vệ biên cương, biển đảo Tổ quốc..
Sách kỹ năng công tác Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách kỹ năng công tác Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh gồm 2 phần: - Tổng quan về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 2 chương: - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Nêu rõ tư tưởng của Bác về nhìn nhận, đánh giá vai trò, vị trí của thanh niên trong tiến trình lịch sử qua các thời kỳ cách mạng và đường lối bồi dưỡng – đào tạo thanh niên..
Những điều cần biết về công tác quốc phòng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách "Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới"  Với những nội dung tại Đại hội XII của Đảng đã đề ra đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...
Sách Luật pháp quốc tế và Việt Nam Chọn sản phẩm Giảm 149.000đ

276.000đ 425.000đ -35%

Nội dung sách Luật pháp quốc tế và Việt Nam về bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc gồm 4 phần chính sau: Phần I: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); Phần II: Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Phần III: Luật Biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phần IV: Luật Cảnh sát biển Việt Nam - Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Hiển thị 1 - 15 / 244 kết quả