Sắp xếp:


256.000đ 395.000đ -35%

Mua online sách Hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục làm tài liệu hữu ích bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho Hiệu trưởng các trường học và cán bộ lãnh đạo giáo dục, bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới như: Nghị định số 116 & Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26-5-2020 hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, điều lệ trường học, chính sách hỗ trợ dành cho giáo viên

256.000đ 395.000đ -35%

Mua online Sách giải đáp pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chế độ hôn nhân gia đình, quản lý hộ tịch, quyền lợi của phụ nữ và trẻ em cuốn sách giải đáp pháp luật về hôn nhân sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có được những thông tin cần thiết. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 392 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2021.

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Cẩm nang công tác bầu cử, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung). Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền địa phương và bạn đọc kịp thời nằm bắt các quy định mới về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

256.000đ 395.000đ -35%

Tìm sách luật bảo vệ bí mật nhà nước, Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước luôn giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh. Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện những nội dung trên

150.000đ 200.000đ -25%

Sách chính trị tài chính phát hành cuốn Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án Với mục đích tuyên truyền, phổ biến và thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân những nội dung cơ bản của Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án và các văn bản liên quan đến chế định hòa giải, đối thoại.

269.000đ 395.000đ -31%

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới về : Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy – Quy định về thanh tra, kiểm tra an toàn, phòng chống cháy nổ trong các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

292.000đ 450.000đ -35%

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu 2013 tạo ra khung pháp lý khá đầy đủ về công tác đấu thầu. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, các văn bản Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và pháp quy trong lĩnh vực đấu thầu vẫn đang được Chính phủ, các Bộ ngành điều chỉnh, hoàn thiện nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, qua đó tăng cường được tính minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh, công bằng của hoạt động đấu thầu nước ta.

345.000đ 495.000đ -30%

Nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị và bạn đọc kịp thời nắm bắt những những quy định mới về Bộ luật lao động - Chính sách tiền lương và quy định về thanh tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách Bộ luật lao động tam ngữ:  Việt - Anh - Hoa

309.000đ 415.000đ -25%

cuốn sách Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung một số những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính.

256.000đ 395.000đ -35%

Văn bản số 06/VBHN-VPQH Hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước. Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

316.000đ 425.000đ -25%

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, chúng ta cần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mọi người dân, trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản khi có cháy nổ xảy ra;…Sách phòng cháy chữa cháy giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, vật liệu nổ

317.000đ 425.000đ -25%

Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu: Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử

256.000đ 395.000đ -35%

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và bạn đọc gần xa kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên, Sách chính trị tài chính phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: Luật Cán bộ công chức viên chức – Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, chính sách tinh giản biên chế.

256.000đ 395.000đ -35%

Trong quá trình biên soạn Luật Thanh niên số 57 chúng tôi có sử dụng, tham khảo một số bài viết trên internet, Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên nắm vững Luật Thanh niên 2021 cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2021 hướng dẫn các chế độ, chính sách mới về bảo hiểm xã hội. Nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những thay đổi về chính sách mới của bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí - tử tuất; chế độ bảo hiểm thất nghiệp…

Hiển thị 1 - 15 / 249 kết quả