Sắp xếp:


275.000đ 395.000đ -30%

Tìm hiểu luật  phòng cháy và chữa cháy để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội

275.000đ 395.000đ -30%

Hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế những quy định mới về sử dụng hóa đơn, chứng từ và  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn, hải quan nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp nắm bắt được những quy định mới xây dựng hệ thống quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện nhằm mục đích tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại, tiếp cận tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

259.000đ 365.000đ -29%

Tìm Hiểu Sách Bình Luận Luật Hôn Nhân Và Gia Đình (Biên Soạn Theo Các Tài Liệu Mới Nhất) Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật nói riêng thuận tiện trong việc nghiên cứu và áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình mới

250.000đ 350.000đ -28%

Hệ thống toàn văn các luật và nghị quyết quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa xiii, kỳ họp thứ 8 thông qua qua việc xây dựng và ban hành 18 Luật. Đây là những văn bản pháp luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

292.000đ 450.000đ -35%

Sách Bình Luận Luật Thi Hành Án Hình Sư năm 2019 Tại kỳ họp thứ 7 năm 2019, Quốc Hội đã thông qua dự án Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019. Để giúp độc giả hiểu hơn về dự án Luật quan trong này, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách " Bình luận Luật Thi Hành Án Hình Sự Năm 2019" . Trong cuốn sách này, các tác giả đã bình luận chi tiết, đầy đủ, khoa học, chuyên sâu theo từng điều, khoản, điểm của Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019

250.000đ 395.000đ -36%

Tìm Hiểu Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự của bạn đọc nói chung, của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiên cứu, đánh giá chứng cứ trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự

245.000đ 350.000đ -30%

Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: Luật ngân sách nhà nước quy định mới về quản lý sử dụng ngân quỹ thu chi qua hệ thống kho bạc nhà nước, Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên

260.000đ 360.000đ -27%

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Hôn Nhân Gia Đình Năm 2014, Ngày 19 tháng 6 năm 2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ

265.000đ 350.000đ -24%

Sách Quy Trình Giải Quyết Các Vụ Án Hình Sự - 420 Câu Hỏi Đáp Về Bộ Luật Hình Sự Và Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự - Các Biện Pháp Phòng Chống Oan, Sai Bảo Đảm Bồi Thường Cho Người Bị Thiệt Hại Trong Hoạt Động Tố Tụng Hình Sự 

265.000đ 395.000đ -32%

Luật bảo hiểm xã hội chế độ chính sách mới bảo hiểm xã hội được áp dụng từ 1/1/2021 quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động

245.000đ 350.000đ -30%

Ngày 14/6/2019, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2020. Luật Thi hành án hình sự 2019 gồm 16 Chương với 207 Điều, trong đó có những quy định mới nổi bật về chế độ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân

250.000đ 350.000đ -28%

Sách Luật Đấu Thầu Và Công Tác Chấn Chỉnh Hoạt Động Đấu Thầu kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các doanh nghiệp và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong công tác đấu thầu

290.000đ 525.000đ -44%

Cuốn sách phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong bộ luật hình sự và nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc khi tiến hành định tội danh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự.

300.000đ 425.000đ -29%

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính - 510 Hành Vi Vi Phạm, Mức Phạt Và Thẩm Quyền Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Mới Nhất”.

239.000đ 395.000đ -39%

Sách Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Luật Các Tổ Chức Tín Dụng, Quy Định Mới Về Thanh Tra, Kiểm Soát, Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính, Trong Lĩnh Vực Tiền Tệ Ngân Hàng  tạo lập khuôn khổ pháp lý cho việc nâng cao chất lượng quản trị điều hành, từng bước áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng cho các các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh

Hiển thị 1 - 15 / 225 kết quả