Sắp xếp:


Sách Luật tố tụng hành chính 2015 Chọn sản phẩm Giảm 2.000đ

69.000đ 71.000đ -2%

Sách Luật tố tụng hành chính 2015 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Tư Pháp Ngày xuất bản: Tháng 1/2016 Số trang: 216 Khổ sách: 16*24 Giá bìa : 71,000 Sách Luật tố tụng hành chính 2015 số 93/2015/QH13có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, trừ các quy định liên quan đến người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; pháp nhân là người đại diện, người giám hộ; hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Sách Luật doanh nghiệp sửa đổi Chọn sản phẩm Giảm 150.000đ

275.000đ 425.000đ -35%

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới về sách Luật doanh nghiệp sửa đổi hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách Luật doanh nghiệp sửa đổi và quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp – Tuyển chọn một số mẫu hợp đồng áp dụng trong doanh nghiệp mới nhất...
Sách luật cư trú mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật cư trú mới nhất năm 2021 làm tài liệu nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân bảo đảm luật cư trú được thực thi nghiêm chỉnh, tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Sách luật cư trú 2020 được QH khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.....
Sách luật quản lý thuế 2021 Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu cuốn sách luật quản lý thuế mới làm tài liệu hướng dẫn thi hành những quy định mới về sử dụng hóa đơn, chứng từ và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  thuế, hóa đơn, hải quan, NXB: Tài chính giới thiệu cuốn sách luật quản lý thuế năm 2021 giúp các cơ quan, doanh nghiệp nắm bắt được những quy định mới với mục đích xây dựng hệ thống quản lý thuế hoàn chỉnh, toàn diện
Sách luật bảo hiểm xã hội mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật bảo hiểm xã hội mới nhất làm tài liệu hướng dẫn các chế độ, chính sách mới về bảo hiểm xã hội  được áp dụng từ năm 2021, NXB: Hồng Đức xuất bản cuốn sách luật bảo hiểm xã hội năm 2020 giúp người lao động và người sử dụng lao động nắm rõ những thay đổi về chính sách mới của bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau, thai sản; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chế độ hưu trí - tử tuất....
Sách luật đất đai mới nhất 2021 Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Báo giá sách luật đất đai là cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện công tác hợp nhất quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và quản lý trong giải quyết tranh chấp đất, mua sách luật đất đai  2022 giá rẻ chất lượng chính hãng làm tài liệu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới về luật đất đai, luật nhà ở, giấy cấp phép xây dựng ở nước ta hiện nay....
Sách luật bảo vệ môi trường số 72 Thêm vào giỏ hàng Giảm 150.000đ

275.000đ 425.000đ -35%

Giới thiệu sách luật bảo vệ môi trường số 72 làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mọi công dân cũng người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, Sách luật bảo vệ môi trường 2022 quy định rõ 07 nguyên tắc bảo vệ môi trường
Sách luật công đoàn mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật công đoàn 2021 làm tài liệu tra cứu các chính sách mới dành cho tổ chức công đoàn và người lao động, cụ thể như: Quyết định số 174/QĐ-TLĐ, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, Nghị quyết số 02-NQ/TW, Quyết định số 1355/QĐ-TLĐ, Hướng dẫn số 08/HD-TLĐ, Sách luật công đoàn mới hướng dẫn quyết toán khoản chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên...
Sách luật bảo vệ môi trường Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Báo giá sách luật bảo vệ môi trường số 72 làm tài liệu hướng dẫn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật, sách luật bảo vệ môi trường (Có hiệu lực từ ngày 01-01-2022) giúp quý độc giả nắm bắt những quy định về bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp....
Sách luật xử lý vi phạm hành chính Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Báo giá sách luật xử lý vi phạm hành chính số 67 làm tài liệu giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện, sách luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ 01-01-2022, NXB: Lao Động xuất bản cuốn sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 quyển
Sách luật pháp quốc tế và Việt Nam Chọn sản phẩm Giảm 150.000đ

275.000đ 425.000đ -35%

Báo giá sách Luật pháp quốc tế và Việt Nam làm tài liệu tìm hiểu UNCLOS 1982 và nội dung luật biển 2012 các quy định về bảo vệ chủ quyền biển đảo, sách luật pháp quốc tế và việt nam hướng dẫn bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc cũng như tra cứu Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 là văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II, được nhiều quốc gia ký kết và tham gia
Phân tích và luận giải 43 án lệ việt nam Chọn sản phẩm Giảm 35.000đ

315.000đ 350.000đ -10%

Báo giá cuốn sách phân tích và luận giải 43 án lệ việt nam của Tác giả: Ls.Ts. Lưu Tiến Dũng, Nhà xuất bản: Tư Pháp, Ngày xuất bản: Tháng 7/2021, Số trang: 860 trang, Khổ sách: 16*24 ( Bìa Mềm ) giá bìa 350,0001c,Sách phân tích và luận giải 43 án lệ việt nam được biên soạn bởi Luật sư, TS Lưu Tiến Dũng, người đã có hơn ba mươi năm hành nghề luật và đã có thời gian công tác tại Ba Thư ký Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Chỉ dẫn luật phòng cháy và chữa cháy Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

{Chiết khấu 35%} sách chỉ dẫn luật phòng cháy và chữa cháy làm tài liệu giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Chỉ dẫn luật phòng cháy và chữa cháy mới quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 79 và văn bản về quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy, vật liệu nổ như: Thông tư số 52, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập...
Quy định về bảo hiểm phòng cháy Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

{Chiết khấu 35%} sách quy định về bảo hiểm phòng cháy làm tài liệu cung cấp những thông tin mới nhất về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người cũng như bảo vệ tài sản, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội, sách quy định về bảo hiểm phòng cháy nổ hướng dẫn cụ thể công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, chợ, khu công nghiệp, khu chế xuất cụ thể như:  tiêu chuẩn kỹ thuật QCVN 06
Tài liệu phòng cháy trong trường học Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu cuốn tài liệu phòng cháy trong trường học nhằm trang bị bổ sung kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho các em học sinh, giúp các em hiểu, nắm bắt được tác hại do cháy gây ra, tạo kỹ năng xử lý khi gặp tình huống đám cháy; hướng dẫn thoát nạn, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu người bị nạn và tham gia chữa cháy, giúp các em tự tin khi phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp khi xảy ra cháy tại gia đình, nhà trường và nơi công cộng.

Hiển thị 1 - 15 / 315 kết quả