Sắp xếp:


Sách nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính nhằm tuyên truyền những quy định mới về chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn cụ thể như: Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn...
Sách nghiệp vụ ngân hàng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nghiệp vụ ngân hàng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, có liên quan đến lĩnh vực vay và cho vay như: Quyết định 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/04/2022 Về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Văn bản hợp nhất Thông tư  10/VBHN-NHNN ngày 13/04/2022 Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt...
Sách nghiệp vụ thậm định tín dụng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách nghiệp vụ thậm định tín dụng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, Với những khó khăn trên thị trường tài chính gần đây, việc thẩm định tín dụng,  kiểm soát rủi ro tín dụng được các ngân hàng hết sức quan tâm. Thời gian qua Chính phủ, Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực tín dụng như: Thông tư 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021...
Sách nghiệp vụ tổ chức sự kiện Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nghiệp vụ tổ chức sự kiện làm tài liệu hướng dẫn tổ chức các cuộc họp và điều hành quản lý hội nghị, hội thảo quan trọng của các cơ quan hành chính doanh nghiệp, là công việc thường xuyên. để nâng cao chất lượng và tiết kiệm chống lãng phí trong tổ chức họp, thủ trưởng các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước có trách nhiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, việc thu thập, trao đổi...
Sách nghiệp vụ soạn thảo văn bản Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Sách nghiệp vụ soạn thảo văn bản, làm tài liệu chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu; tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị là những công việc rất quan trọng, thường xuyên trong quá trình ra quyết định, điều hành và kiểm soát công việc của các nhà lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp...
Sách nghiệp vụ tiếp công dân Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách nghiệp vụ tiếp công dân hướng dẫn quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, với mục tiêu là phải giải quyết dứt điểm từng vụ việc và tổng thể các vụ việc, để tạo niềm tin của người dân và ổn định xã hội; mọi khiếu nại, tố cáo có đủ điều kiện xác minh theo quy định phải được giải quyết dứt điểm với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật...
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành y tế là thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp còn là điều kiện bắt buộc trong công tác tuyển dụng, thăng hạng viên chức.
Sách nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ công đoàn làm tài liệu hướng dẫn công đoàn ngành giáo dục đây là một thành viên trong hệ thống Công đoàn Việt Nam. là tổ chức đại diện cho đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và công nhân viên trong ngành, Sách nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ công đoàn có nhiệm vụ chỉ dẫn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong ngành giáo dục...
Sách nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn làm tài liệu hướng dẫn cán bộ công đoàn tham gia đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động phải là người am hiểu pháp luật, sách nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn giúp cán bộ cập nhật kịp thời những quy định mới nhất liên quan đến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động
Sách nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự hướng dẫn kỹ năng quản trị tổ chức hành chính  trong hoạt động điều hành đối với các cơ quan, đơn vị, công ty...Sách nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự cung cấp cho quý độc giả những kiến thức tổng quát về quản trị nhân sự và các kỹ năng cần thiết để tổ chức công tác hành chính nhân sự trong các cơ quan
Sách nghiệp vụ công tác thanh tra Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nghiệp vụ công tác thanh tra giải đáp một số tình huống thường gặp & quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, cuốn sách sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, nhân dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo...
Sách quản lý điều hành doanh nghiệp Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật doanh nghiệp giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định và nội dung mới đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, Sách luật doanh nghiệp mới tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...
Sách nghiệp vụ kế toán nhà nước Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp giúp kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu, bổ sung các kiến thức chuyên môn về chế độ kế toán mới, gồm: hệ thống chứng từ; sổ sách; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định …
Sách phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ Chọn sản phẩm Giảm 153.000đ

272.000đ 425.000đ -36%

Cuốn sách phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ trong tố tụng hình sự – bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất (luật số 02/2021/QH15 ngày 12-11-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp hệ thống, Sách phương pháp nghiên cứu đánh giá chứng cứ có độ dày 480 trang,giá phát hành 425,000đ/1 quyển Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật tố tụng hình sự của bạn đọc...
Sách quy định về thuế & vay vốn ưu đãi Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Tìm hiểu sách quy định về thuế & vay vốn ưu đãi trong hoạt động kinh doanh bất động sản, Ngày 6/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Nghị định 02 sẽ có hiệu lực từ 01/03/2022, thay thế cho Nghị định 76/2015/NĐ-CP. Với nhiều điểm mới tiến bộ, Nghị định 02 được kỳ vọng sẽ tác động một phần tích cực vào sự vận hành của thị trường bất động sản...

Hiển thị 1 - 15 / 50 kết quả