Sắp xếp:


Sổ tay hướng dẫn xây dựng đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu Sổ tay hướng dẫn xây dựng đảng - Công tác kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên ( Hướng dẫn 21- HD/BTCTW)  giúp ban bí thư, phó bí thư và những người làm nhiệm vụ công tác xây dựng đảng thực hiện phương pháp đánh giá, xếp loại được đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, thực chất hơn và nhằm khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...
Sách công tác kiểm tra giam sát kỷ luật đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng và những điều đảng viên không được làm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã được ban hành như Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm...
Sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Nội dung sách công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngày 25/10/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...
Điều lệ Đảng công sản Việt Nam Chọn sản phẩm Giảm 10.000đ

50.000đ 60.000đ -16%

Điều lệ Đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành  Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia Sự thật Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam Số trang: 163 trang Giá bán: 50.000 đ Xuất bản: 2022 Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng, xác định rõ mục đích, tôn chỉ của Đảng, quy định về nhiệm vụ của đảng viên, nguyên tắc tổ chức và cơ cấu các tổ chức của Đảng, các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp trung ương, địa phương, tổ chức cơ sở Đảng…
Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Chọn sản phẩm Giảm 20.000đ

180.000đ 200.000đ -10%

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới trình bày những vấn đề cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sổ nghị quyết bìa cứng Chọn sản phẩm Giảm 4.000đ

76.000đ 80.000đ -5%

Sổ nghị quyết  bìa cứng Dùng để ghi nội dung Nghị quyết các Hội nghị, các cuộc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và cấp ủy Số trang 200 trang, khổ 21x 29,7 cm( A4) in trên giấy tốt chất lượng chính hãng bìa cứng màu đỏ, giá bán 80k/ 1 cuốn có Hóa Đơn, Freeship áp dụng cho đơn hàng 250k trở nên, giao sổ nhanh trên toàn quốc...
Sổ ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy (bìa cứng) Chọn sản phẩm Giảm 6.000đ

114.000đ 120.000đ -5%

Sổ ghi biên bản sinh hoạt cấp ủy bìa cứng dùng cho cấp Uỷ ghi biên bản sinh hoạt Đảng) Số trang 230 trang, khổ 21x 29,7 cm( A4) , in trên giấy nhập khẩu chất lượng chính hãng, bìa màu Xanh, giá bán 120k/ 1 cuốn có Hóa Đơn, Freeship áp dụng cho đơn hàng 250k trở nên, giao sổ nhanh trên toàn quốc
Sổ sinh hoạt chi bộ bìa cứng Chọn sản phẩm Giảm 6.000đ

114.000đ 120.000đ -5%

Sổ sinh hoạt chi bộ bìa cứng dùng cho các chi bộ để ghi biên bản sinh hoạt Đảng) Số trang 250 trang, khổ 21x 29,7 cm( A4) in trên giấy nhập khẩu chất lượng đẹp, bìa cứng màu đỏ,  giá bán 120k/ 1 cuốn có Hóa Đơn, Freeship áp dụng cho đơn hàng 250k trở nên, giao sổ nhanh trên toàn quốc
Sổ tay Đảng viên  bìa da màu đỏ Chọn sản phẩm Giảm 5.000đ

85.000đ 90.000đ -5%

Sổ tay Đảng viên ( bìa da màu đỏ ) (Dùng cho Đảng viên ghi chép trong sinh hoạt đảng ) Số trang 200 trang, khổ 16 x24 cm, giá bán 90/ 1 cuốn có Hóa Đơn, Freeship áp dụng cho đơn hàng 250k trở nên, giao sổ nhanh trên toàn quốc, Sổ tay Đảng viên bìa da in trên giấy chất lượng đẹp, chữ ép nhũ vàng 
Những cầu hỏi về công tác xây dựng Đảng Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Giới thiệu Những cầu hỏi về công tác xây dựng Đảng giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới, Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như: Hướng dẫn 62-HD/VPTW ngày 04-02-2020
Tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Tài liệu nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở hướng dânc cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi  bộ các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, thời gian qua, nhiều quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã được ban hành như:  Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30-10-2020 Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú...
Sách nghiệp vụ công tác đảng Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Sách nghiệp vụ công tác đảng là tài liệu dành cho bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn mới của đại hội đảng khóa XIII về hướng dẫn một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng, bao gồm các công việc như: Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục của người vào Đảng, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; xem xét chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên...
Sách hướng dẫn công tác xây dựng đảng Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Giới thiệu Sách hướng dẫn công tác xây dựng đảng Nhà xuất bản: Thế Giới Tác giả: Thu Phương Phát hành: 2022 Sách khổ: 20x28cm Số trang: 400, Giá bìa: 395.000đ, Giá bán: 268,000 Mua online Sách hướng dẫn công tác xây dựng đảng giá siêu tốt, miễn phí vận chuyển và thu tiền theo hình thức COD giao sách tận nơi và kèm theo Hóa đơn đỏ...
Sách hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ trong đảng Chọn sản phẩm Giảm 127.000đ

268.000đ 395.000đ -32%

Bán Sách hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ trong đảng Nhà xuất bản: Thế Giới Tác giả: Thu Phương Phát hành: 2022 Sách khổ: 20x28cm Số trang: 400, Giá bìa: 395.000đ, Giá bán: 268,000 Mua online Sách hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ trong đảng giá siêu tốt, miễn phí vận chuyển và thu tiền theo hình thức COD giao sách tận nơi và kèm theo Hóa đơn đỏ...
Mẫu sổ tay danh cho cấp ủy Chọn sản phẩm Giảm 15.000đ

75.000đ 90.000đ -16%

Mẫu sổ tay danh cho cấp ủy Xuất bản: 2022 Kích thước 21cm x 35 cm Số trang 200 Bìa da Giá 90,000/1c Giá bán: 75,000đ/1c Bán online Mẫu sổ tay danh cho cấp ủy giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao, Giá siêu tốt, giao nhanh toàn quốc

Hiển thị 1 - 15 / 52 kết quả