Sắp xếp:


Sách Cơ Chế Thu Quản Lý Học Phí Giảm 10.000đ

Sách Cơ Chế Thu Quản Lý Học Phí

245.000đ 255.000đ -3%

Nhằm tuyên truyền phổ biến những kiến thức mới đến cơ quan đơn vị có tài liệu nghiên cứu áp dụng trong công việc, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách Cơ Chế Thu Quản Lý Học Phí, Chính Sách Miên Giảm Học Phí, Giá Dịch Vụ Và Cơ Chế Tự Chủ Trong Lĩnh Vực Giáo Dục
Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Kế Toán Trường Học Giảm 70.000đ

Sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Kế Toán Trường Học

280.000đ 350.000đ -20%

Nhằm giúp kế toán trường học và bạn đọc có tài liệu tham khảo các quy định mới nêu trên, liên kết với Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Kế Toán Trường Học, Quy Định Mới Về Quản Lý Thu Chi Trong Nhà Trường.
Sách Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Về Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Dự Án Giảm 60.000đ

Sách Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Về Trình Tự Thủ Tục Thẩm Định Dự Án

335.000đ 395.000đ -15%

Sách Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Về Trình Tự, Thủ Tục Thẩm Định Dự Án Chế Độ Báo Cáo Giám Sát Đanh Giá Đầu Tư Sử Dụng Vốn Nhà Nước Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Tài Chính Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 395.000 đ  Số trang: 450 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Luật Kiểm Toán Nhà Nước, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Giảm 120.000đ

Sách Luật Kiểm Toán Nhà Nước, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

275.000đ 395.000đ -30%

Sách Luật Kiểm Toán Nhà Nước, Pháp Lệnh Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kiểm Toán, Lập Thẩm Định Và Ban Hành Kế Hoạch Kiểm Toán Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Tài Chính Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa:395.000 đ  Số trang: 490 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm
Sách Hướng Dẫn Thực Hành Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Giảm 100.000đ

Sách Hướng Dẫn Thực Hành Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công

390.000đ 490.000đ -20%

Sách Hướng Dẫn Thực Hành Quản Lý Sử Dụng Tài Sản Công Tại Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Tài Chính Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 490.000 đ  Số trang: 600 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Vai Trò Trách Nhiệm Đối Với Chủ Tài Khoản Giảm 45.000đ

Sách Vai Trò Trách Nhiệm Đối Với Chủ Tài Khoản

350.000đ 395.000đ -11%

Lời giới thiệu: Sách Vai Trò Trách Nhiệm Đối Với Chủ Tài Khoản Và Kế Toán Trưởng Trong Diều Hành, Sử Dụng, Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Tài Chính Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 395.000 đ  Số trang: 450 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Mua Sắm Tài Sản Công Giảm 60.000đ

Sách Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Mua Sắm Tài Sản Công

335.000đ 395.000đ -15%

Sách Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý, Sử Dụng Mua Sắm Tài Sản Công, Tại Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Công Lập Tác giả: Bộ Tài Chính Nhà xuất bản: Tài Chính Khổ sách: 19*27cm Phát hành: 2023 Giá bìa: 350.000 đ  Số trang: 450 trang  Hình thức bìa: Bìa mềm 
Sách Quy Trình Hoàn Thuế Và Hướng Dẫn Giải Quyết Bồi Thường Giảm 147.000đ

Sách Quy Trình Hoàn Thuế Và Hướng Dẫn Giải Quyết Bồi Thường

248.000đ 395.000đ -37%

Nhằm giúp cán bộ cơ quan quản lý thuế, tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế nắm rõ những quy định mới có liên quan đến việc giải quyết bồi thường nhà nước tại cơ quan thuế các cấp. Nhà xuất bản hồng đức xuất bản cuốn : Sách Quy Trình Hoàn Thuế Và Hướng Dẫn Giải Quyết Bồi Thường Nhà Nước Tại Cơ Quan Thuế Các Cấp...
Sách Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước Chuẩn Bị Kiểm Toán Giảm 147.000đ

Sách Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước Chuẩn Bị Kiểm Toán

248.000đ 395.000đ -37%

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán nắm rõ các quy định pháp lý và khuôn khổ nghề nghiệp, bảo đảm tính thống nhất trong việc tổ chức, thực hiện kiểm toán. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách: Sách Quy Trình Kiểm Toán Nhà Nước (Chuẩn Bị Kiểm Toán, Thực Hiện Kiểm Toán, Lập Và Gửi Báo Cáo Kiểm Toán, Theo Dõi, Kiểm Tra Việc Thực Hiện Kết Luận, Kiến Nghị Kiểm Toán)
Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng Giảm 8.400đ

Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

159.600đ 168.000đ -5%

Cuốn sách "Hợp Đồng Cho Vay Trong Tín Dụng Ngân Hàng Lý Luận và Thực Tiễn Áp Dụng" Là nguồn tài liệu cập nhật các kiến ​​thức sâu rộng cho cả các chuyên gia tài chính và luật pháp mà còn giúp đỡ cả những người mới bước chân vào ngành tài chính có cái nhìn toàn diện hơn về quy trình hợp đồng cho vay và tín dụng ngân hàng.
Sách Hướng Dẫn Quản Lý Thu Chi Tài Chính Giảm 139.000đ

Sách Hướng Dẫn Quản Lý Thu Chi Tài Chính

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách Hướng dẫn quản lý thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới, Cụ thể như: Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước...
Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Sửa đổi, bổ sung Giảm 139.000đ

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Sửa đổi, bổ sung

256.000đ 395.000đ -35%

Tìm hiểu sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung). Ngày 11-8-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
Sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh huyện xã Giảm 135.000đ

Sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh huyện xã

260.000đ 395.000đ -34%

Cuốn sách hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ! là một cuốn sách quan trọng và cần thiết cho các chuyên gia và nhà quản lý thống kê. Cuốn sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về hệ thống chỉ tiêu thống kê ở cấp tỉnh, huyện và xã, đồng thời giải thích cách thức áp dụng những nội dung về thống kê trong thực tế.....
Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam VPSAS Giảm 139.000đ

Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam VPSAS

256.000đ 395.000đ -35%

Trân trọng giới thiệu cuốn Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam (vpsas) Sách dày 400 trang, khổ 19x27 nội dung giúp kế toán nắm được những nguyên tắc bắt buộc về thực hành chuyên môn và về đánh giá hiệu quả hoạt động đơn vị, Sách chuẩn mực kế toán công là các khuôn mẫu, nguyên tắc để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán.
Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có sửa đổi Giảm 139.000đ

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có sửa đổi

256.000đ 395.000đ -35%

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có sửa đổi, bổ sung) Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý III/2022  là tài liệu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, Để giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu mục lục ngân sách nhà nước; hướng dẫn công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước...

Hiển thị 1 - 15 / 165 kết quả

Trung Tâm Sách chính trị Tài Chính Với những giá trị và cam kết mà chúng tôi mang lại, web:sachchinhtritaichinh.com tin rằng đây sẽ là địa chỉ mua sắm sách uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi và khám phá những sản phẩm sách tài chính, sách pháp luật hàng đầu và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ và đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường học tập, nghiên cứu và phục vụ công tác chuyên môn của mình.

Đã thêm vào giỏ hàng