Sắp xếp:


Sách Hướng Dẫn Quản Lý Thu Chi Tài Chính Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách Hướng Dẫn Quản Lý Thu Chi Tài Chính

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách Hướng dẫn quản lý thu chi tài chính, quy định nội dung và mức chi từ nguồn ngân sách Nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới, Cụ thể như: Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08-02-2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước...
Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Sửa đổi, bổ sung Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước Sửa đổi, bổ sung

256.000đ 395.000đ -35%

Tìm hiểu sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (Sửa đổi, bổ sung). Ngày 11-8-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21-12-2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước. Cụ thể, bổ sung 08 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; bổ sung 12 mã số Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 
Sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh huyện xã Thêm vào giỏ hàng Giảm 135.000đ

Sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh huyện xã

260.000đ 395.000đ -34%

Cuốn sách hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Huyện, xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ! là một cuốn sách quan trọng và cần thiết cho các chuyên gia và nhà quản lý thống kê. Cuốn sách Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh. cung cấp cho bạn những kiến ​​thức cơ bản về hệ thống chỉ tiêu thống kê ở cấp tỉnh, huyện và xã, đồng thời giải thích cách thức áp dụng những nội dung về thống kê trong thực tế.....
Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam VPSAS Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam VPSAS

256.000đ 395.000đ -35%

Trân trọng giới thiệu cuốn Sách hệ thống chuẩn mực kế toán công việt nam (vpsas) Sách dày 400 trang, khổ 19x27 nội dung giúp kế toán nắm được những nguyên tắc bắt buộc về thực hành chuyên môn và về đánh giá hiệu quả hoạt động đơn vị, Sách chuẩn mực kế toán công là các khuôn mẫu, nguyên tắc để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật kế toán.
Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có sửa đổi Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước có sửa đổi

256.000đ 395.000đ -35%

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có sửa đổi, bổ sung) Sách đẹp, khổ 19x27 cm, dày hơn 400 trang, Giá bìa: 395.000đ. Xuất bản quý III/2022  là tài liệu hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025, Để giúp các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc tra cứu mục lục ngân sách nhà nước; hướng dẫn công tác lập dự toán; quyết định, phân bổ, giao dự toán; chấp hành, kế toán, quyết toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước...
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước

256.000đ 395.000đ -35%

Bán sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước Nhà xuất bản: Tài chính Giá Bán: 395,000 VNĐ Kích Thước: 20cm X 28cm Bìa Mềm Số Trang: 568 Năm Xuất Bản: 2022 Nội dung cuốn Sách hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025 giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước như...
Cẩm nang thực hiện quyền tự chủ tài chính Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Cẩm nang thực hiện quyền tự chủ tài chính

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách cẩm nang thực hiện quyền tự chủ tài chính hướng dẫn các kiểm soát các khoản thu chi thừng xuyên trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm giúp cán bộ làm công tác chuyên môn cập nhật kịp thời những quy định mới nhất liên quan đến thực hiện thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công trong các đn vị hành chính sự nghiệp...
Sách hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

256.000đ 395.000đ -35%

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu sách hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến phiên bản 4.0 và thực hiện quy trình, thủ tục hành chính, kiểm soát chi thường xuyên đáp ứng các yêu cầu phát triển tất yếu, đồng thời thực hiện đúng với chủ chương chỉ đạo của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020....
Sách hướng dẫn quy trình thủ tục kiểm soát chi ngân sách Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách hướng dẫn quy trình thủ tục kiểm soát chi ngân sách

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách hướng dẫn quy trình thủ tục kiểm soát chi ngân sách, tạm ứng, vay ngân quỹ và đăng ký sử dụng tài khoản tại kho bạc NN Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hóa hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ đã tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội
Sách Tiêu chuẩn, định mức mua sắm, sử dụng tài sản công Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách Tiêu chuẩn, định mức mua sắm, sử dụng tài sản công

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách tiêu chuẩn, định mức, thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản công và xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp,  giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc cập nhật và tra cứu những văn bản pháp luật mới của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như các quy định có liên quan khác...
Sách những quy định mới về giao nhiệm vụ Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách những quy định mới về giao nhiệm vụ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách những quy định mới về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên...
Sách hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến giúp các đơn vị sử dụng ngân sách tiếp cận với các quy định của pháp luật đến giao dịch điện tử và quản lý tài chính, phối hợp thu chi, giao dịch điện tử qua ngân hang, kho bạc nhà nước dành cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước...
Sách nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách nâng cao năng lực quản lý tài chính kế toán dành cho chủ tài khoản và kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp, Nhằm giúp những người đang giữ cương vị chủ tài khoản và kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trang bị, cập nhật và hệ thống hóa những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, nâng cao năng lực quản lý kinh tế tài chính...
Sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước năm 2022 Thêm vào giỏ hàng Giảm 139.000đ

Sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước năm 2022

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước năm 2022 hướng dẫn Kế hoạch quản lý tài chính ngân sách nhà nước năm  2022 - 2024, Cụ thể như: Thông tư 61/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. Nhà sách chính trị tài Chính sách Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước và Kế hoạch quản lý tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm  2022 - 2024, sách có độ dày 400 trang, giá phát hành  395,000đ/1 quyển...
Sách hỏi đáp nghiệp vụ đấu thầu Thêm vào giỏ hàng Giảm 157.000đ

Sách hỏi đáp nghiệp vụ đấu thầu

268.000đ 425.000đ -36%

Bán Sách hỏi đáp nghiệp vụ đấu thầu Nhà xuất bản: Lao Động Tác giả: Cao Phong Phát hành: 2022 Sách khổ: 20x28cm Số trang: 400, Giá bìa: 395.000đ, Giá bán: 268,000 Mua online Sách hỏi đáp nghiệp vụ đấu thầu xử lý tình huống trong đấu thầu qua mạng trên hệ thống đấu thầu quốc gia, giá siêu tốt, miễn phí vận chuyển và thu tiền theo hình thức COD và kèm theo Hóa đơn đỏ...

Hiển thị 1 - 15 / 155 kết quả

Trung Tâm Sách chính trị Tài Chính Với những giá trị và cam kết mà chúng tôi mang lại, web:sachchinhtritaichinh.com tin rằng đây sẽ là địa chỉ mua sắm sách uy tín và chất lượng nhất tại Việt Nam. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi và khám phá những sản phẩm sách tài chính, sách pháp luật hàng đầu và các dịch vụ hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ và đồng hành cùng quý khách hàng trên con đường học tập, nghiên cứu và phục vụ công tác chuyên môn của mình.