Sắp xếp:


Sách so sánh bộ luật hình sự Chọn sản phẩm Giảm 155.000đ

270.000đ 425.000đ -36%

Sách so sánh bộ luật hình sự Nhà xuất bản: Thế Giới Xuất bản 2017 Kích thước 20 x 28 cm Bìa mềm Số trang: 608 trang Giá bìa: 425,000đ So sánh bộ luật hình sự 1999 – 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sau đây viết là Bộ luật Hình sự mới).
Sách bộ luật tố tụng hình sự Chọn sản phẩm Giảm 20.000đ

90.000đ 110.000đ -18%

Sách Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Tư Pháp Ngày xuất bản: Tháng 1/2018 Số trang: 360 Khổ sách: 16*24 Bìa mềm Giá bìa 98,000 Nội dung sách Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016....
Sách Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 Chọn sản phẩm Giảm 15.000đ

100.000đ 115.000đ -13%

Sách Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Tư Pháp Ngày xuất bản: Tháng 1/2018 Số trang: 360 Khổ sách: 16*24 Bìa mềm Giá bìa 115,000 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 có ba phần, 26 chương, 426 điều. So với Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Bộ luật này đã bãi bỏ 03 điều, giữ nguyên 30 điều, sửa đổi, bổ sung 396 điều....
Sách bộ luật dân sự Chọn sản phẩm Giảm 5.000đ

95.000đ 100.000đ -5%

Sách Bộ luật dân sự 2015 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Tư Pháp Ngày xuất bản: Tháng 1/2016 Số trang: 380 Khổ sách: 16*24 Bìa mềm Giá bìa 95,000  Sách Bộ luật dân sự 2015 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự)....
Sách bộ luật tố tụng dân sự Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.000đ

80.000đ 90.000đ -11%

Sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Tác giả: Quốc Hội Nhà xuất bản: Tư Pháp Ngày xuất bản: Tháng 1/2016 Số trang: 360 Khổ sách: 16*24 Bìa mềm Giá bìa 80,000 Sách Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 được Quốc hội cũng đã thông qua Ngày 25/11/2015 gồm 10 phần, 42 chương, 509 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016. Thay đổi lớn khi bộ luật có hiệu lực chính là tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng.
Sách luật bảo hiểm xã hội Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật bảo hiểm xã hội 2021 làm tài liệu giúp các cơ quan ban ngành, quý đơn vị doanh nghiệp, người lao động kịp thời lắm bắt những quy định mới về, Sách luật bảo hiểm xã hội mới và các chính sách mới nhất về bảo hiểm thất nghiệp áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2021, theo Nghị định số 61, Nghị định số 58, Thông tư số 30 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 28, Nghị định 27 năm 2015, Áp dụng cho các cơ quan ban ngành, ảnh quý doanh nghiệp người lao động qua đó thực hiện....
Sách luật kiểm toán nhà nước Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật kiểm toán nhà nước làm tài liệu hướng dẫn kiểm toán nội bộ, phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách NXB: Tài chính xuất bản cuốn sách luật kiểm toán nhà nước 2019 giúp các đơn vị được kiểm toán hiểu biết sâu hơn, đầy đủ hơn về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước...
Sách luật doanh nghiệp Chọn sản phẩm Giảm 161.000đ

289.000đ 450.000đ -35%

Giới thiệu sách luật doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2020 có nhiều nội dung mới, những điểm đó đã được sửa đổi cho phù hợp với thực tế phát triển hiện nay, sách luật doanh nghiệp 2020 do Nhà xuất bản: Hồng Đức in ấn phát hành sách dày 450 trang, Bìa mềm mau xanh, khổ 19x27 Giá bìa 450.000đ/c, giá bán 289,000đ/1c, Nhằm giúp cho bạn đọc kịp thời nắm bắt những nội cơ bản của luật doanh nghiệp và văn bản liên quan xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Sách luật sửa đổi Chọn sản phẩm Giảm 161.000đ

289.000đ 450.000đ -35%

Mua online sách luật sửa đổi 2020 chính hãng, giá ưu đãi | Sách chính trị tài Chính làm tài liệu hướng dẫn những quy định mới về thủ tục hành chính, quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực cụ thể như: Luật xây dựng, sách luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng năm 2020 thông qua ngày 17/6/2020 áp dụng từ ngày 01/01/2021. kịp thời tuyên truyền đường lối của pháp luật nhà nước nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng...
230 câu hỏi đáp về khiếu nại Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách 230 câu hỏi đáp về khiếu nại, tố cáo làm tài liệu hướng dẫn quy trình thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 230 câu hỏi đáp về khiếu nại giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực khiếu nại và tố cáo đồng thời hệ thống pháp luật về  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nước ta cũng ngày càng hoàn thiện hơn
Sách hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở Chọn sản phẩm Giảm 169.000đ

256.000đ 425.000đ -39%

Giới thiệu sách hướng dẫn thi hành luật đất đai nhà ở làm tài liệu hướng dẫn tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất theo: Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT Hợp nhất sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2021 và Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật..
Sách luật cán bộ công chức mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật cán bộ công chức mới nhất làm tài liệu hướng dẫn những quy định về vị trí việc làm, biên chế công chức và tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, Sách luật cán bộ công chức 2019 giúp các cán bộ, công chức, viên chức cập nhật những quy định mới nhất về tuyển dụng; vị trí việc làm, biên chế; đánh giá, xếp loại, xử lý kỷ luật, Ngày 25/11/2019, QH khóa 14 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức....
Sách luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Giới thiệu sách luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất làm tài liệu hướng dẫn 712 hành vi vi phạm và mức xử phạt trong các lĩnh vực cụ thể như: Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, Nghị định số 99/2020/NĐ-CP, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, Sách luật xử lý vi phạm hành chính mới cập nhật các quy định pháp luật mới về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã....
Sách luật phòng cháy và chữa cháy Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Báo giá sách luật phòng cháy và chữa cháy năm 2022, NXB: Hồng Đức, Số trang 450, Bìa mềm màu đỏ, Khổ 19x27 Giá bìa 395.000đ/1c, Giá bán 256,000đ/1c, Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị thuận lợi trong việc tra cứu các quy định pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn cháy cho nhà, Sách luật phòng cháy và chữa cháy hướng dẫn các mức xử phạt khi vi phạm, các phương pháp chữa cháy cơ bản, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu người bị nạn cụ thể như...
Sách luật xử lý vi phạm hành chính Chọn sản phẩm Giảm 139.000đ

256.000đ 395.000đ -35%

Báo giá sách luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020, NXB: Hồng Đức, Số trang 450, Bìa mềm xanh, Khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/c, Giá bán 2560,0001c, vừa qua tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức, Sách luật xử lý vi phạm hành chính là một đạo luật quan trọng quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

Hiển thị 1 - 15 / 107 kết quả