Sách Kế Toán Thuế Doanh nghiệp cần biết/ Chính sách hóa đơn chứng từ

Sách Kế Toán Thuế Doanh nghiệp cần biết/ Chính sách hóa đơn chứng từ, hợp nhất Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế, phương pháp Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Kế Toán,Kiểm Toán Và Các Văn Bản Áp Sách kế toán thuế.