Sách Cẩm Nang Pháp Luật/ cẩm nang giám đốc, sách công đoàn, xây dựng

Sách Cẩm Nang Pháp Luật/ cẩm nang giám đốc, sách công đoàn, xây dựng, Cẩm Nang MarKeTing & Những Tuyệt Chiêu Không Đánh Mà Thắng, phương pháp kỹ năng đòi nợ, tín dụng ngân hàng, Hỏi & đáp các tình huống thường gặp trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp..