cập nhật các văn bản mới nhất của bộ y tế cung cấp các tài liệu có giá trị phụ vụ công tác chuyên môn ngành y học

Nhằm nâng cao năng lực khám và chữa bệnh bằng phương pháp đông y, đã có rất nhiều tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh bằng phương phát y học cổ truyền ít tốn kém mà hiệu quả cao trong viêc điều trị bệnh ....