Sách Giáo Dục Kỹ Năng Sống/ Phương Pháp Giáo Dục Học Sinh Hiệu Quả

Giáo dục kỹ năng sống/ Sách Giáo dục cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông-kỹ năng mềm - kỹ năng sống cho sinh viên, Phương pháp dạy học và phương tiện dạy học hiện đại, Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn)