Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Chính Hãng, Giá Rẻ

Biểu Thuế, Danh Mục Thuế TAX 2018, Xuất khẩu, nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, hàng nhập khẩu EXPORT- IMPORT TARIFF AND VALUE ADDED TAX ON IMPORTS áp dụng đối với các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2018, Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu ưu đãi WTO 2018