Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Song Ngữ Việt Anh Giá Rẻ

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Song Ngữ Việt Anh Giá Rẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật và áp dụng Biểu Thuế Xuất, Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Tổng Hợp mới, Nội dung cuốn sách cũng cập nhật mới theo lộ trình giảm thuế giữa Việt Nam và các quốc gia, tổ chức kinh tế mà Việt Nam đã thực hiện ký kế các hiệp định