Nhà Sách pháp luật tài chính

Sách pháp luật tài chính là tựa sách đang được các cán bộ, công chức & nhân dân cũng như các bạn học quan tâm nhiều, nhằm hoàn thiên xây dựng tủ sách pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân, Trong đó sách pháp luật tài chính là danh mục sách được ưu tiên lựa chọn hàng đầu giúp cán bộ làm công tác chuyên môn nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để xây dựng đất nước vững mạnh. Vậy hãy cùng sachchinhtritaichinh.com khám phá chi tiết về nội dung cuốn sách nhé!

>> Nhà sách pháp luật tài chính chuyên bán sách gì.?

Chuyên cung cấp các đầu sách pháp luật chính trị mới nhất của các nhà xuất bản uy tín. Hàng ngàn đầu sách được hỗ trợ giảm giá mỗi ngày cụ thể như: sách kế toán, sách chính trị, sách pháp luật, sách đất đai, sách kinh tế, sách doanh nghiệp, sách văn hóa giáo dục, sách y tế, sách phong thủy, Bộ luật lao động, Bộ luật dân sự 2015, Bộ luật hình sự. Cam kết Đảm bảo chất lượng nội dung chính xác 100% về kỹ thuật in được trình bày một cách khoa học rễ tra cứu áp dụng ,Mua online sách pháp luật chính trị được miễn phí ship tận nhà, kiểm tra sách trước khi thanh toán trực tiếp và nhiều ưu đãi khác, website : sachchinhtritaichinh.com chuyên cung cấp sách giá sỉ áp dụng cho các đơn đặt hàng 1 cuốn hay nhiều cuốn, Đặc biệt sách bán da có đầy đủ Hóa Đơn tài chính, xuất hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng....

Xem ngay : Sách pháp luật chính trị mới nhất năm 2022

>> Sách pháp luật tài chính doanh nghiệp

Nội dung sách pháp luật tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp tập trung phân tích sự điều chỉnh của pháp luật về vốn, tài sản; huy động vốn quản lý và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp qua đó hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Doanh Nghiệp 2020 thay thế Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, Nghị định số 93/2015/NĐ-CP, Nghị định số 96/2015/NĐ-CP và Quyết định số 35/2013/QĐ-TTg. Nghị Định 47 sẽ hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến doanh nghiệp và cụ thể hóa một số vấn đề chưa được ghi nhận cụ thể trong Luật Doanh Nghiệp 2015 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 04 năm 2021.

>> Nội dung sách pháp luật tài chính doanh nghiệp 2022

Đặt Ngay

+ LUẬT DOANH NGHIỆP VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

+ CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

+ CÁC THỦ TỤC QUAN TRỌNG VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ

+ CÁC THỦ TỤC QUAN TRỌNG VỀ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, ẤN ĐỊNH THUẾ

+ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN VIỆC SỬ DỤNG, QUẢN LÝ  HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

+ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN

>> Sách pháp luật tài chính công đoàn mới nhất

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Theo đó, Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn

>> Cilck Ngay: sách pháp luật tài chính quản lý công đoàn. 

-Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Quyết định 4291/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan Công đoàn. Theo đó, nguyên tắc về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn như sau: căn cứ vào các quy định của Nhà nước, phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức công đoàn; Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ban hành nhiều văn bản liên quan đến tài chính công đoàn,… Cụ thể như:  Hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 01-10-2021 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2021; Hướng dẫn bổ sung số 36/HD-TLĐ ngày 25-10-2021 Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022; quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01-10-2021 Về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022;…

>> Sách pháp luật tài chính kế toán doanh nghiệp hay nhất

Nhằm giúp cho doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới về sách cẩm nang kế toán doanh nghiệp và các chính sách mới kế toán doanh nghiệp cần biết. cụ thể như: Thông tư 111/2021/TT-BTC về hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa (có hiệu lực từ ngày 01-7-2022). Theo đó, chứng từ kế toán thuế được lập trong trường cơ quan thuế phải điều chỉnh số liệu thu ngân sách Nhà nước theo đề nghị của Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền mà thông tin điều chỉnh chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo kế toán thuế, không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế; và trong trường hợp thay đổi về chính sách dẫn đến phải điều chỉnh dữ liệu báo cáo kế toán thuế mà không làm thay đổi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

- Chứng từ kế toán thuế phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ quy định tại Luật Kế toán và có đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn. Chứng từ kế toán thuế phản ánh thông tin số phải thu, đã thu, còn phải thu, phải hoàn, đã hoàn, còn phải hoàn, miễn, giảm, khoanh nợ, xóa nợ. Trường hợp sai, sót tại các phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế, bộ phận nghiệp vụ hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế theo quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật hồ sơ nghiệp vụ quản lý thuế điều chỉnh vào phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế làm cơ sở cho Phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế chuẩn bị thông tin đầu vào cho Phân hệ kế toán thuế theo quy định.

MUA NGAY

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng ban hành văn bản hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các quy định mới về quản lý tài chính trong doanh nghiệp, Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11-10-2021 Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17-9-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15-12-2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Thông tư số 85/2021/TT-BTC ngày 05-10-2021 Hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;...

>> Sách pháp luật tài chính lao động giá rẻ

- Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Bộ Luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

ĐẶT NGAY

- Chính vì vậy, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng như: VBHN số 03/VBHN-BYT ngày 11-3-2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế; NĐ số 12/2022/NĐ-CP ngày 17-01-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; TT số 01/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25-01-2022 hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; TT số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2021 hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; TT số 2/2022/TT-BNV ngày 29-01-2022 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng; TT số 37/2021/TT-BLĐTBXH ngày 31-12-2021 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc; TT số 18/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15-12-2021 quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng…

>> Xem thêm: Sách pháp luật tài chính tại đây

Địa chỉ mua các loại sách pháp luật tài chính hay nhất

Vậy là thông tin trên đây đã giới thiệu đến bạn đọc về Các loại sách pháp luật tài chính hay nhất hiện nay. Các loại sách này đều đang được bán tại trang web sachchinhtritaichinh.com. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn cung cấp các loại sách về chính trị, pháp luật, kinh tế… với mức giá rất ưu đãi. Mời quý khách tham khảo thêm trên trang web này nhé!

 

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline: 028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 Tin tức liên quan

SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN,LẬP QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI
SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN,LẬP QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI

1754 Lượt xem

SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU ,CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016,HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP & NHỮNG ĐIỂM MỚI GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
Nhà sách pháp luật Cà Mau
Nhà sách pháp luật Cà Mau

703 Lượt xem

Mua sách pháp luật online Free Ship toàn quốc như: Luật - Văn Bản Luật với ưu đãi hàng ngày lên tới 50%, hàng chất lượng chính hãng, đa dạng đầu sách pháp luật mới 100% cập nhật liên tục mỗi ngày, giao sách sau 2h tại Hà Nội & TP.HCM
Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Phước
Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Phước

643 Lượt xem

Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Phước báo giá Sổ tay người đại biểu nhân dân, sổ sinh hoạt chi bộ, sổ nghị quyết mới nhât, Nhà sách pháp luật tỉnh Bình Phước chuyên bán online Sổ tay người đại biểu hội đồng nhân dân, sách Luật - Văn Bản Luật liên tục cập nhật sách mới mỗi ngày như: sổ tay đảng viên 2021, sổ sinh hoạt chi bộ, sổ nghị quyết mới nhât, sách luật giao thông, luật giáo dục 2019 ,luật bảo vệ môi trường, luật kinh doanh bất động sản vv...
Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam
Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam

92300 Lượt xem

Cấu trúc hệ thống chính trị Việt Nam được xây dựng một cách khoa học, logic đảm bảo tính hiệu quả trong công tác xây dựng và phát triển xã hội là nền tảng vững chắc để xây dựng đất nước.
Nghiệp vụ cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Nghiệp vụ cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

1640 Lượt xem

Nghiệp vụ cẩm nang kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp,Luật Thủy Lợi & Hệ Thống Quy Chuẩn, Tiêu Chuẩn Thủy Lợi Mới Nhất,Cẩm nang pháp luật dành cho công tác mặt trận tổ quốc việt nam
Sách kế toán ngân hàng - Lý Thuyết - Bài tập - Bài giảng
Sách kế toán ngân hàng - Lý Thuyết - Bài tập - Bài giảng

1965 Lượt xem

Sách kế toán ngân hàng được biên soạn bởi PGS.TS. Nguyễn Thị Loan. Sách bao gồm 3 phần chính là Lý thuyết - Bài tập và Bài giảng. Đầu sách này được xuất bản tại NXB Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh. Sách mang đến những kiến thức và nghiệp vụ kế toán ngân hàng chuyên sâu giúp nhân viên và cán bộ quản lý có thêm thông tin. Cùng Sachchinhtritaichinh.com tìm hiểu thêm về đầu sách này qua bài viết sau. 
Đặc điểm của sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 song ngữ
Đặc điểm của sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 song ngữ

719 Lượt xem

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 mang đến cho độc giả nhiều nội dung mới mẻ. Bài viết sau đây của sachchinhtritaichinh.com sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến cuốn sách này. Hãy theo dõi ngay sau đây nhé. 
Biểu Thuế Xuất Khẩu Nhập Khẩu Và Thuế TAX Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)
Biểu Thuế Xuất Khẩu Nhập Khẩu Và Thuế TAX Hàng Nhập Khẩu (Song Ngữ Anh - Việt)

1283 Lượt xem

Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu, tổng hợp 14 văn bản cấp Nghị định, 1 Quyết định cấp Chính phủ, 1 thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính quy định về biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, thuế suất thuế NK thông thường

Bình luận
  • Đánh giá của bạn