Sách Chính Tri Tài Chính Việt Nam

((REVIEW SÁCH )) Hệ thống 52 án lệ Việt Nam (hiện hành)
((REVIEW SÁCH )) Hệ thống 52 án lệ Việt Nam (hiện hành)

7 Lượt xem

((SÁCH )) Hệ thống 52 án lệ Việt Nam (hiện hành) SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH Địa chỉ: 87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT + ZaLo: 0909 366 858 - (Mr.Hương) Đăng ký (SUBSCRIBE) ngay để mua giá sỉ mức giá tốt nhất Link đặt sách giảm giá 50%: https://sachchinhtritaichinh.com/sach-phap-luat/sach-phap-luat-gia-re/he-thong-52-an-le-viet-nam-hien-hanh.html  
CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN
CẨM NANG PHÁP LUẬT DÀNH CHO NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN

59 Lượt xem

Sách chính trị tài chính phát hành cuốn sách Cẩm nang pháp luật dành cho ngành công an nhân dân vừa qua, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tổ chức, hoạt động của ngành như Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 ngày 14/06/2022 của Quốc hội, Thông tư 23/2022/TT-BCA ngày 16/05/2022 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân...
Hệ Thống 52 Án Lệ Việt Nam Hiện Hành
Hệ Thống 52 Án Lệ Việt Nam Hiện Hành

59 Lượt xem

Hệ thống 52 án lệ Việt Nam hiện hành tạo điều kiện thuận tiện cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng án lệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử của Tòa án; giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm tới hoạt động của Tòa án có thể tiếp cận với các án lệ đã ban hành; tạo nguồn tham khảo cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại Việt Nam, Hệ Thống 52 Án Lệ Việt Nam Hiện Hành là những lập luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật....
Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng
Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng

72 Lượt xem

Tìm hiểu Quy định số 69 về kỷ luật tổ chức đảng hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến những quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nội dung vi phạm, hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, hướng dẫn thi hành kỷ luật…
Tìm hiểu quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất
Tìm hiểu quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất

57 Lượt xem

Nhà xuất bản Tài chính giới thiệu cuốn sách tìm hiểu quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất, Nhằm góp phần tuyên truyền những quy định quyền sở hữu nhà Ở cũng như các tài sản khác gắn liền với đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cập nhật hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (Theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai)....
Mức phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
Mức phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

76 Lượt xem

Nhà xuất bản Tài chính đã biên tập và xuất bản cuốn sách Mức phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà sản xuất, kinh doanh kịp thời bảo đảm an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần duy trì và phát triển nòi giống, tái tạo, tăng cường sức khỏe để lao động, học tập, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội đồng thời thể hiện nếp sống văn minh của mỗi quốc gia. 
Nghị định 120 hướng dẫn biện pháp giáo dục tại xã
Nghị định 120 hướng dẫn biện pháp giáo dục tại xã

89 Lượt xem

Nhằm tuyên truyền những quy định mới của Nghị định 120 hướng dẫn biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Theo đó, một nội dung cơ bản trong giáo dục tại xã, phường, thị trấn là giáo dục về kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm cho người được giáo dục…
Sách Kỹ năng tổ chức các sự kiện
Sách Kỹ năng tổ chức các sự kiện

85 Lượt xem

Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu quyển sách kỹ năng tổ chức các sự kiện - Tuyển chọn tham khảo các mẫu diễn văn, bài phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong cuộc họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, Để hoàn thiện và nâng cao các kỹ năng này đồng thời cung cấp cho các cán bộ, công chức, viên chức và những người quan tâm tìm hiểu về những bài phát biểu, diễn văn, mẫu văn bản thường dùng trong các sự kiện, hội nghị, ngày kỷ niệm...
Quy trình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo
Quy trình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo

106 Lượt xem

Nhằm nâng cao chất lượng tiếp công dân; nghiệp vụ phân loại, xử lý đơn thư; các bước và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị. Nhà xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách Quy trình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...
Bình luận Mục 2 phần Các tội phạm trong lĩnh vực thuế tài chính
Bình luận Mục 2 phần Các tội phạm trong lĩnh vực thuế tài chính

104 Lượt xem

Sách chính trị tài chính xin giới thiệu cuốn “Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015…”, Tiếp theo tác giả Đinh Văn Quế - Thạc sỹ Luật học, nguyên Thành viên Hội đồng Thẩm phán, Chánh Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn “Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 (Phần thứ hai - Các tội phạm), Chương XVIII, Mục 2: Các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm”.
Nghị định 08/2022 chỉ dẫn áp dụng luật bảo vệ môi trường
Nghị định 08/2022 chỉ dẫn áp dụng luật bảo vệ môi trường

95 Lượt xem

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm trong hoạt động bảo vệ môi trường,Sách chính trị tài chính xin giới thiệu Nghị định 08/2022 chỉ dẫn áp dụng luật bảo vệ môi trường về phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường, phương pháp ứng phó sự cố môi trường & khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, biện pháp xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường…
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành YTẾ
Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành YTẾ

114 Lượt xem

Nhà sách chính trị tài chính xin giới thiệu cuốn TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ (Bác sĩ, Bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, y tế công cộng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược, dinh dưỡng, dân số) giúp viên chức và người lao động nắm được nội dung về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trong công tác tuyển dụng; vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại; khen thưởng, xử lý kỷ luật; chính sách tinh giản biên chế, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế…
Tài liệu hướng dẫn công tác tổ chức các cuộc họp
Tài liệu hướng dẫn công tác tổ chức các cuộc họp

126 Lượt xem

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn Tài liệu hướng dẫn TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, DOANH NGHIỆP Nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức các cuộc họp, quản lý hội nghị, hội thảo và chế độ họp trong hoạt động quản lý và điều hành trong cơ quan hành chính nhà nước, doanh nghiệp là công việc thường xuyên....
Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

128 Lượt xem

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách: HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH & CÁC QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT giúp các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị thuộc các ngành, các địa phương trong cả nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính, Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP....
BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

112 Lượt xem

Nhà sách chính trị tài chính giới thiệu cuốn sách: BÌNH LUẬN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT do luật sư Nguyễn Thị Chi biên soạn. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính nói riêng, nắm vững những quy định mới nhất của Luật Xử lý vi phạm hành chính....

Hiển thị 1 - 15 / 487 kết quả