SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ

0 Đánh giá
262.000đ 350.000đ -25%

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015, Cập nhật và bổ sung những điểm mới về các chính sách thuế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp

Còn hàng

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ, XỬ LÝ TÀI CHÍNH, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2015

- Sách Luật Doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH13 đã thông qua Ngày 26/11/2014, tại kỳ họp thứ VIII Quốc hội Khóa XIII và có hiệu lực từ 01/7/2015. Trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật... 
- Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng quy định, đặc biệt là các nghĩa vụ về thuế, quản lý và sử dụng hóa đơn, vừa qua, Nhà nước đã ban hành một số văn bản như: Quyết định số 265/QĐ-TTg ngày 02-03-2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực đơn vị thực hiện trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13-02-2015 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh hoạt động hoc tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2020"; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; -- - Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27-02-2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-2-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;…
- Nhằm giúp  các doanh nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu  và áp dụng kịp thời những quy định mới của Luật doanh nghiệp 2015; cập nhật và bổ sung những điểm mới về các chính sách thuế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; xử lý tài chính, xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;…
LUẬT DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỂM MỚI CẦN LƯU Ý VỀ CÁC LUẬT THUẾ, CHÍNH SÁCH THUẾ
Nội dung cuốn sách gồm:
Phần thứ nhất. Luật doanh nghiệp (được thông qua tại kỳ họp thứ VIII, Khóa XIII của Quốc hội);
Phần thứ hai. Đề án, chính sách hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp;
Phần thứ ba. Chính sách thuế áp dụng cho doanh nghiệp năm 2015 – những quy định mới nhất các luật về thuế
Phần thứ tư. Những điểm cần lưu ý về chính sách thuế mới áp dụng cho doanh nghiệp;
Phần thứ năm. Các mức và điều kiện để hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp;
Phần thứ sáu. Quản lý vốn đầu tư, xử lý tài chính, tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp;
Phần thứ bảy. Quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng và cung ứng dịch vụ;
Phần thứ tám. Điều tiết, thẩm định, hiệp thương giá và định giá trong kinh doanh;
Phần thứ chín. Xử lý tài sản, chính sách lao động khi doanh nghiệp phá sản.
 
SÁCH LIÊN QUAN

Sách Chế Độ Kế Toán Hướng, Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước vá quản lý, Chính sách thuế là công cụ đảm bảo thực thi việc thu nộp thuế được diễn ra một cách nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và có hiệu quả. Đây là một khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước do luật pháp quy định đối với các doanh nghiệp và cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Do đó, nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước của công dân. 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan ban hành nhiều quy định mới như: TT số 41/2017/TT-BTC ngày 28-04-2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết; VBHN số 11/VBHN-BTC ngày 15-5-2017 Hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; VBHN số 06/VBHN-BTC ngày 04-4-2017 Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; TT số 31/2017/TT-BTC ngày 18-4-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; NĐ số 146/2017/NĐ-CP ngày 15-12-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-02-2015 của Chính phủ...
Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách: Chế Độ Kế Toán, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018, kịp thời cập nhật những thông tin bổ ích có giá trị, áp dụng thực tiễn cho tất cả các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp và tất cả bạn đọc đang làm công việc kế toán 
sach-che-do-ke-toan-huong-dan-nghiep-vu-chinh-sach-thue-nam-2018
 

Sách Chế Độ Kế Toán, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018

Nội dung chính Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Chế Độ Kế Toán  & Chính Sách Thuế Năm 2018

PHẦN I. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
PHẦN II. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH
PHẦN III. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH
PHẦN IV. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH
PHẦN V. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
sach-che-do-ke-toan-huong-dan-nghiep-vu-chinh-sach-thue-nam-2018sach-che-do-ke-toan-huong-dan-nghiep-vu-chinh-sach-thue-nam-2018
 

Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Chế Độ Kế Toán & Chính Sách Thuế Năm 2018

Báo giá Sách Chế Độ Kế Toán, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018

Giá bìa: 350.000đ. giá bán tại trung tâm sách là 265,000đ/1 cuốn,Tiết kiệm 85k
Sách mới in và Nộp lưu chiểu quý I / 2018. 
Sách đẹp, Nội dung rõ ràng, chất lượng bảo đảm, khổ sách 20*28 cm, sách có số trang 416 trang
Sách bán ra có đầy đủ hóa đơn tài chính
Miễn phí vận chuyển giao sách tại địa chỉ theo yêu cầu khách hàng.
Giảm giá 50% cho khách hàng khi mua 10 cuốn trở nên không bao gồm nội dung 
Hỗ trợ tư vấn miễn phí, hoàn tiền 100% nếu sách không đạt yêu cầu.
sach-che-do-ke-toan-huong-dan-nghiep-vu-chinh-sach-thue-nam-2018sach-che-do-ke-toan-huong-dan-nghiep-vu-chinh-sach-thue-nam-2018
 

Chế Độ Kế Toán, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018

Đơn vị áp dụng sách Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Chế Độ Kế Toán, Chính Sách Thuế Năm 2018

Doanh nghiệp
Cơ quan quản lý thuế
Phòng kế toán, kế toán trưởng, kế toán viên, thủ quỷ, kế toán ngân sách, thanh tra thuế, bạn đọc yêu thích ngành kế toán thuế.
cuốn sách cập nhật và áp dụng kịp thời cho những cán bộ, nhân viên, thực hiên đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán chính sách thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngoài cuốn sách chế độ kế toán hướng dẫn nghiệp vụ & chính sách thuế năm 2018 nói trên Sách Tài Chính Phát hành các đầu sách pháp luật, sách chính sách kế toán khác như : SÁCH ĐẢNGSÁCH TÀI CHÍNHSÁCH LUẬTSÁCH LUẬT ĐƠNSÁCH BÌNH LUẬN BỘ LUẬTSÁCH MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠCSÁCH LAO ĐỘNG - CÔNG ĐOÀNSÁCH Y HỌCSÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨUSÁCH GIÁO DỤC,SÁCH XÂY DỰNG

Tại sao bạn chọn mua Sách Chế Độ Kế Toán, Hướng Dẫn Nghiệp Vụ & Chính Sách Thuế Năm 2018

Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

 SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

Địa chỉ87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
 
Hotline028 36 36 21 82 - ZaLo: 0909 366 858 - ZaLo: 0982 711 282 (Mr.Thành)

Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com
+ Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
+ Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
+ Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).
+ Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

 

  • Đánh giá của bạn

Sản phẩm liên quan

Bạn đang cần chúng tôi hỗ trợ tìm sách

Liên hệ ngay các số sau

028 36 36 21 82

0909 366 858

0982 711 282

Xin cảm ơn