Tin tức HOT về hệ thống chính trị Việt Nam

Cập nhật những tin tức mới nhất về hệ thống chính trị Việt Nam: đặc điểm, cấu trúc, sơ đồ hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay

 1. Sách Tài Chính Đắc nhân tâm và kinh doanh

  Sách Tài Chính Đắc nhân tâm và kinh doanh

  Đắc nhân tâm những điều cần biết để thành công trong cuộc sống và kinh doanh,Đôi khi bạn tự hỏi: tại sao mình cũng làm giống như họ mà họ lại thành công còn ta thì không? Vì họ đã dung Đắc Nhân Tâm,vậy đắc nhân tâm là gì?...
 2. Sách Tài Chính Hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách

  Sách Tài Chính Hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách

  Sách Hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Luật Quản Lý Tài sản công Quy Định Mới Đầu Tư Mua Sắm Tại Các Cơ Quan Nhà Nước
 3. Sách Tài Chính Chính Sách Thuế, Quy trình kiểm tra thuế, quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, cưỡng chế nợ thuế

  Sách Tài Chính Chính Sách Thuế, Quy trình kiểm tra thuế, quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế, cưỡng chế nợ thuế

  Sách Tài Chính Chính Sách Thuế luật sửa đổi ,bổ sung môt số điều của luật thuế giá trị gia tăng ,luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế,Sách Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2017,Để quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên....
 4. SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN,LẬP QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI

  SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN,LẬP QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU CHI

  SÁCH TÀI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN LẬP, THỰC HIỆN, QUYẾT TOÁN CÁC KHOẢN THU ,CHI THEO LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016,HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP & NHỮNG ĐIỂM MỚI GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
 5. SÁCH TAI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, SAI SÓT THƯỜNG GẶP

  SÁCH TAI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, SAI SÓT THƯỜNG GẶP

  SÁCH TAI CHÍNH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ GIẢI ĐÁP NHỮNG VƯỚNG MẮC, SAI SÓT THƯỜNG GẶP VỀ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG QUẢN LÝ KINH PHÍ, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, NGÂN SÁCH,CẨM NANG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP 2017 VÀ GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP
 6. Sách Tài Chính Sách cẩm nang dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp hiện hành mới nhất

  Sách Tài Chính Sách cẩm nang dành cho kế toán trưởng doanh nghiệp hiện hành mới nhất

  Sách Tài Chính Sách cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất (đã sửa đổi, bổ sung),Sách Nhgệ thuật đàm phán ,thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh,Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành ở công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ...
 7. SÁCH TÀI CHÍNH NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG

  SÁCH TÀI CHÍNH NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG

  SÁCH TÀI CHÍNH,CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG, DOANH NGHIỆP CẦN NẮM VỮNG,BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU ,NHẬP KHẨU,LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU & GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU....
 8. Sách Tài Chính, Sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ

  Sách Tài Chính, Sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế và kiểm tra hóa đơn chứng từ

  Sách Tài Chính, Sách Hướng dẫn mới nhất về quy trình thanh tra thuế, kiểm tra hóa đơn chứng từ,Sách Cẩm nang quản lý và điều hành doanh nghiệp,sẽ giúp quý doanh nghiệp, cá nhân và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nhất hiện nay...
 9. Sách Tài Chính chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục, sơ đồ tài khoản,biểu mẫu chứng từ

  Sách Tài Chính chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục, sơ đồ tài khoản,biểu mẫu chứng từ

  Sách chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục, sơ đồ tài khoản,biểu mẫu chứng từ,sổ sách kế toán và phương pháp trình bày báo cáo tài chính,Sách Giám đốc doanh nghiệp cần biết luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn...
 10. Sách Chính Trị Tài Chính ,Sách Tài Chính

  Sách Chính Trị Tài Chính ,Sách Tài Chính

  Sách Chính Trị Tài Chính ,Sách Tài Chính ,Chế độ kế toán doanh nghiệp những quy định mới nhất về kết cấu tài khoản, nghiệp vụ hạch toán, ghi chép sổ sách-chứng từ và báo cáo,Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế.....
 11. Sách rút kinh nghiệm trong công tác điều tra xét xử giải quyết vụ án

  Sách rút kinh nghiệm trong công tác điều tra xét xử giải quyết vụ án

  Sách rút kinh nghiệm trong công tác điều tra xét xử giải quyết vụ án,Nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ xét sử vụ án hình sự,Hoạt động tư pháp là hoạt động giải quyết các tranh chấp trong xã hội, xử lý các vi phạm pháp luật. Hoạt động đó liên quan trực tiếp đến các quyền và lợi ích của con người, của công dân.
 12. Cẩm Nang Công tác Dành Cho Cán Bộ tư Pháp

  Cẩm Nang Công tác Dành Cho Cán Bộ tư Pháp

  Sách Luật Sách Cẩm Nang Công tác Dành Cho Cán Bộ tư Pháp ,Luật trợ giúp pháp lý,luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước ,Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
 13. SÁCH TÀI CHÍNH ,SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH

  SÁCH TÀI CHÍNH ,SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH

  SÁCH TÀI CHÍNH ,SỔ TAY TRA CỨU NHANH CÁC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ, TIẾP KHÁCH, CÔNG TÁC PHÍ, HỘI HỌP, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP,Luật Quản Lý Tài sản công Quy Định Mới Đầu Tư Mua Sắm Tại Các Cơ Quan Nhà Nước
 14. SÁCH TÀI CHÍNH NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH

  SÁCH TÀI CHÍNH NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH

  SÁCH TÀI CHÍNH ,NÂNG CAO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THU, CHI TÀI CHÍNH VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG,SÁCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC
 15. Sách Tài Chính - Cẩm nang quản lý thu chi tài chính ,sử dụng tài sản ,dự án đầu tư

  Sách Tài Chính - Cẩm nang quản lý thu chi tài chính ,sử dụng tài sản ,dự án đầu tư

  Cẩm nang quản lý thu chi tài chính ,sử dụng tài sản ,dự án đầu tư và hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ngân sách ch xã ,phường thị trấn năm 2016,Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước
 16. Sách Tài Chính - Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (tabmis)

  Sách Tài Chính - Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (tabmis)

  Sách Tài Chính - Hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (tabmis) chế độ kiểm soát,thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc,Quy Định Mới Về Vay Và Cho Vay Trong Các Tổ Chức Tín Dụng,Ngân Hàng
 17. Sách Tài Chính - Quy trình thanh tra kiểm toán và các văn bản mới hướng dẫn về quản lý ,thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Sách Tài Chính - Quy trình thanh tra kiểm toán và các văn bản mới hướng dẫn về quản lý ,thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  Sách Tài Chính-Quy trình thanh tra kiểm toán và các văn bản mới hướng dẫn về quản lý ,thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước , Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,luật thuế giá trị gia tăng,
 18. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ,quy định về quản lý, sử dụng, thu, nộp và quyết toán kinh phí

  Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ,quy định về quản lý, sử dụng, thu, nộp và quyết toán kinh phí

  Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ,quy định về quản lý, sử dụng, thu, nộp và quyết toán kinh phí,Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước,Mục lục Ngân sách Nhà nước mới áp dụng từ năm 2017 & 2018
 19. Cẩm nang quản lý chi tiêu mua sắm ,chi nội bộ tiếp khách ,công tác phí ,hội họp

  Cẩm nang quản lý chi tiêu mua sắm ,chi nội bộ tiếp khách ,công tác phí ,hội họp

  Cẩm nang quản lý chi tiêu mua sắm ,chi nội bộ tiếp khách ,công tác phí ,hội họp các khoản chi phát sinh khác,trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp,Sách luật Ngân sách nhà nước,hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất,Trong công tác quản lý tài chính, việc mua sắm tài sản nhà nước, sử dụng các khoản chi tiêu nội bộ, chi hội nghị, tiếp khách, công tác phí;…
 20. SÁCH TÀI CHÍNH - CHÍNH SÁCH THUẾ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ 2016

  SÁCH TÀI CHÍNH - CHÍNH SÁCH THUẾ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CÁC LUẬT THUẾ 2016

  Sách Tài Chính,chính sách thuế hướng dẫn thi hành các luật thuế 2016,Quy định về quản lý hóa đơn chứng từ tính hao mòn, tài sản cố định ,trong doanh nghiệp, Để cải cách hiện đại hóa ngành thuế, liên quan đến cả vấn đề chính sách và thủ tục, giúp ngành thuế có công cụ mạnh mẽ hơn trong quản lý điều hành theo chức năng, nhiệm vụ của mình...
 21. Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ

  Luật Quản Lý, Sử Dụng Vũ Khí, Vật Liệu Nổ

  Sách Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật phòng cháy và chữa cháy,Ngày 20-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018).
 22. Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Văn Bản Hướng Dẫn

  Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Văn Bản Hướng Dẫn

  Sách Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất ,Quy đinh chi thiết thi hành luật thi đua ,khen thưởng, hướng dẫn bình xét các danh hiệu thi đua,khen thưởng ,Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013
 23. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chỉ ngân sách,tạm ứng qua kho bạc

  Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chỉ ngân sách,tạm ứng qua kho bạc

  Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chỉ ngân sách,tạm ứng qua kho bạc,Các thông tư liên tích của tòa án nhân dân tối cao về ,hình sự ,dân sự,hành chính,kinh tế,lao động
 24. Những quy định mới về luật quản lý ,sử dụng tài sản nhà nước

  Những quy định mới về luật quản lý ,sử dụng tài sản nhà nước

  Những quy định mới về luật quản lý ,sử dụng tài sản nhà nước và hướng dẫn mua sắm,quản lý,sử dụng tài sản nhà nước,chi tiêu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp ,Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường