Sách thuế Tổng hợp và cập nhật đầy đủ những luật thuế mới nhất hiện hành, các chính sách thuế mới nhất, các thông tư nghị định về thuế

Sách thuế Tổng hợp và cập nhật đầy đủ những luật thuế mới nhất hiện hành, các chính sách thuế mới nhất, các thông tư nghị định về thuế mới nhất hiện nay.Trong những năm qua, cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều chính sách thuế đã được cải cách, đổi mới mạnh mẽ, được cộng đồng ...