Chỉ dẫn áp dụng luật đất đai nhà ở 2014/ Hệ thống nguyên tắc Đền bù

Sách Luật đất đai nhà ở quy định rõ nguyên tắc giải tỏa, đền bù hỗ trợ tái định cư, phương pháp đền bù trong luật đất đai 2014, cụ thể đã bình luận khoa học luật đất đai chi tết từng điều khoản, hướng dẫn chi tiết các văn bản của sách luật đất đai nhà ở, áp dụng cho tất cả các cơ quan ban ngành và quần chúng nhân dân.