Luật Bảo vệ Môi Trường (song ngữ việt anh) Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

Sách Luật Bảo Vệ Môi Trường, áp dụng kịp thời Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, phương pháp phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến luật bảo vệ môi môi trường.