Sách Thuế TAX/ Biểu Thuế Xuất/ Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Hóa Xuất

Sách Thuế TAX/ Biểu Thuế Xuất/ Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu, Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu năm 2018 (Song Ngữ Việt - Anh) Nhằm giúp các cán bộ và doanh nghiệp đang công tác hoạt đong trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thực hiện phương pháp xuất nhập đúng quy trình, quy định Bộ Tài Chính.