Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng hợp tác theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng hợp tác theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng hợp tác theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015,TUYỂN TẬP, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN, CÁC BÀI PHÁT BIỂU NHỮNG SỰ KIỆN QUAN TRỌNG DÀNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ CÁC NGÀNH

Mã SP: QLKP-17

Giá gốc: 365,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 289,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm