Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp

Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh văn bản bướng dẫn thi hành

Mã SP: ĐPT-17

Giá gốc: 350,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 250,000 vnđ

 • Chi tiết sản phẩm
 • Điều gì khiến bạn hài lòng khi chọn mua sách: Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật quân nhân chuyên nghiệp công nhân và viên chức quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh văn bản bướng dẫn thi hành

  Nội dung cuốn sách chính xác. Chất lượng bản in đảm bảo. Giá thành hợp lý. Sách giúp bạn có được cái nhìn chính xác về, Cẩm nang pháp luật dành cho Tòa Án, Viện Kiểm Sát, Bạn sở hữu quyển sách có chất lượng chính xác về nội dung, đảm bảo từ giấy, mực in cho đến bìa sách.Nội dung bạn nắm đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của bạn.
  Cùng với những thành tựu vượt bậc của công cuộc đổi mới đất nước, lĩnh vực Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, an ninh nước ta luôn được Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố. Tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, công tác giáo dục quốc phòng ngày càng được tăng cường, củng cố. Quân đội nhân dân được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều Luật và văn bản hướng dẫn về quốc phòng an ninh, như: Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 11-12-2014 Hợp nhất Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng số 98/2015/QH13 ngày 26-11-2015; Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 ngày 19-6-2015; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19-6-2013; Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23-11-2009; Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24-02-2017 Quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP ngày 03-3-2017 Hợp nhất Quyết định về chế độ  phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội;..Nhằm giúp quý độc giả nắm bắt những quy định nêu trên,Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:Sách có độ dày 416 trang,giá phát hành 350,000đ/1 cuốn 
  Sách Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
   
  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

  Cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

  Phần thứ nhất. Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ hai. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ ba. Quy định về chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  Phần thứ tư. Luật Nghĩa vụ quân sự và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ năm. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh - luật dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành

  Phần thứ sáu. Quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ

  Phần thứ bảy. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần

  Phần thứ tám. Quy định chế độ tiền lương, phụ cấp đối với công nhân, viên chức quốc phòng

  Phần thứ chín. Quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

  Xem thêm nội dung sách Luật nghĩa vụ quân sự

  Phần I. Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) và văn bản mới nhất hướng dẫn thực hiện

  Phần II. Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam
  Phần III. Công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong quân đội
  Phần IV. Hướng dẫn về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quân đội

  Phần V. Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh và tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục quốc phòng, an ninh

  Phần VI. Hướng dẫn mới nhất về hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ 

  Phần VI. Luật Nghĩa vụ quân sự được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 Khóa XIII và công tác thi hành nghĩa vụ quân sự

  Phần VIII. Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
  Phần IX. Tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với lực lượng quân nhân tại ngũ
  Phần X. Chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm, hưu trí đối với cán bộ, sỹ quan phục vụ quân đội
  Phần XI. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội; Luật Sĩ quan quân đội

  Sách Luật nghĩa vụ quân sự, luật sĩ quan quân đội nhân dân việt Nam

  Nhằm cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật mới nhất liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ, sĩ quan quân đội, lực lượng dân quân tự vệ. Cuốn sách tập hợp, biên soạn có hệ thống các quy định pháp luật về công tác hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ quân đội. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ, sĩ quan quân đội. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 456 trang, Giá: 350.000đ.  Gía khuyến mại: 262,000đ Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

  Sách Luật nghĩa vụ quân sự, luật sĩ quan quân đội

  Luật Nghĩa Vụ Quân Sự, Sách Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

  Tóm Tắt sách luật nghĩa vụ quân sự, luật sĩ quan quân đội nhân dân

  Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Công dân có bổn phận làm nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Để tăng cường công tác xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 19-6-2015, Quốc hội đã thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016). Trong đó, Luật quy định cụ thể thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự là công dân nam đủ 17 tuổi trở lên...; Bên cạnh đó, còn có các quy định pháp luật khác cụ thể như: TT số 04/201/TT-BQP ngày 13-01-2015 quy định quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ; TT số 197/2014/TT-BQP ngày 30-12-2014 quy định việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở bộ, ngành và địa phương; TT số 09/2015/TT-BQP ngày 04-3-2015 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái; TT số 08/2015/TT-BQP ngày 02-3-2015 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề; TT số 160/2014/TT-BQP ngày 9-11-2014 hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam...
  Cuốn sách tập hợp, biên soạn có hệ thống các quy định pháp luật về công tác hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ quân đội. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích đối với cán bộ, sĩ quan quân đội. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 456 trang, Giá: 350.000đ.  Gía khuyến mại: 262,000đ Nộp lưu chiểu quý III / 2015.

  Sách giúp bạn nắm bắt được thông tin hiệu quả hơn

  Liên tục cập nhật nhiều đầu sách hay về lĩnh vực chính trị tài chính có chất lượng nội dung luôn đúng và chính xác với mức giá rẻ hơn thị trường từ 20 – 30%.
  Miễn phí giao hàng với đơn hàng 250K trở lên (đối với khách hàng ở tỉnh), miễn phí ship vận chuyển nội thành HCM (bất kì đơn giá nào – không phụ thuộc có hóa đơn VAT hay không).
   
  Sản phẩm bán ra có đầy đủ hóa đơn VAT, có thể chiết khấu trên hoặc ngoài hóa đơn (tùy khách hàng lựa chọn).

  Hỗ trợ đổi trả miễn phí hoặc hoàn tiền 100% nếu chất lượng sách không đạt yêu cầu như: sai lệch về nội dung, chất lượng sách in không rõ ràng, giấy mỏng, không đúng chuẩn ISO... trong 1 tháng.

   SÁCH CHÍNH TRỊ TÀI CHÍNH

  Địa chỉ87B Trần Quốc Thảo , P.7, Quận.3, TP. Hồ Chí Minh.
   
  Hotline: 028 36 36 21 82 - 0909 366 858 - 0982 711 282 (Mr.Thành)

  Để đặt mua Sách Chính Trị Pháp Luật Tài Chính với mức giá tốt nhất quý khách vui lòng click vào link dưới đây:

  Emailsachtaichinhchinhtri@gmail.com -  Website : www: sachchinhtritaichinh.com