Sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Phụ Nữ

Sách Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Phụ Nữ

Cẩm Nang & Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Phụ Nữ,Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2017-2022). Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ - Luật Bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành

Mã SP: ĐT/17

Giá gốc: 350,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 245,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm