Sách Cẩm Nang Công Tác Thư Viện, Pháp Lệnh, Tiêu Chuẩn, Mẫu Thư Viện

Sách Cẩm Nang Công Tác Thư Viện, Pháp Lệnh, Tiêu Chuẩn, Mẫu Thư Viện

Để giúp các đơn vị sở, phòng, ban, hành chính, sự nghiệp, các cơ quan quản lý Thư Viện và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc áp dụng tìm hiểu triển khai thực hiện, Sách giáo dục điều lệ hội thư viện Việt Nam, Lãnh Đạo Trường Học.

Mã SP: 978-604-59-8785-8

Giá gốc: 350,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 262,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm