Hỏi - Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

Hỏi - Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành

Hỏi - Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành.Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự.

Mã SP: 978-604-81-0242-5

Giá bán: 100,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm