Tài Liệu Bồi Dưỡng Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ

Tài Liệu Bồi Dưỡng Công Tác Đảng Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC ĐẢNG DÀNH CHO BÍ THƯ ĐẢNG BỘ, BÍ THƯ CHI BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ CẤP ỦY VIÊN CƠ SỞ Để giúp Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ, các đảng viên cũng như bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu nắm vững các quy định, các hướng dẫn và các chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương...

Mã SP: ĐT/17

Giá gốc: 350,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 245,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm