Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng

Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng

HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG- CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG-Tài liệu bồi dưỡng bí thư đảng ủy viên cơ sở dành cho các cấp ủy đảng- Sổ tay công tác Đảng năm 2017- Sách Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Mã SP: ĐPT-17

Giá gốc: 350,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 249,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm