Nhgệ thuật đàm phán ,thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh

Nhgệ thuật đàm phán ,thương lượng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh

NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN VÀ THƯƠNG LƯỢNG - CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH MANG LẠI THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP sẽ giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về việc xây dựng, lựa chọn chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh phù hợp cho doanh nghiệp, đồng thời cũng cung cấp các lý thuyết, kinh nghiệm, bí quyết trong các cuộc đàm phán thương lượng, trong khá năng giao tiếp để có thể lãnh đạo doanh nghiệp phát triển một cách hiệu quả và bền vững.

Mã SP: ĐPT-17

Giá gốc: 395,000 vnđ

Giá khuyến mãi: 299,000 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm