Sách Bộ Luật Cung Cấp Các Tài Liệu Chính Quy Của Nhà Nước...

Sách Bộ Luật Cập Nhất Sách Pháp luật các tài liệu chính quy bao gồm các văn bản ,thông tư , nghị định ,nghị quyết, chỉ thị, bộ luật , luật hiện hành của nhà nước. nhằm cung cấp cho bạn đọc chuyên ngành pháp luật thỏa sức nghiên cứu lĩnh lực luật pháp....